تعمیرات و نگهداری

فرم چک لیست تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور

نگهداری دستگاه های دیزل ژنراتور و تعویض به موقع فیلتر ها و روغن دستگاه از عوامل مهم جهت بالا بردن عمر دستگاه به حساب می آید. در این بخش استفاده از روغن و فیلتر های مرغوب بسیار حائز اهمیت می باشد.زمانبندی تعویض روغن و تعویض فیلترها :

 • هر ۱۰۰ ساعت کار کرد دستگاه ، روغن و فیلتر روغن تعویض شود.
 • هر دو بار تعویض فیلتر روغن ، فیلتر گازوئیل تعویض شود.
 • هر ۵۰ ساعت کارکرد فیلتر هوا بادگیری و هر سه بار تعویض فیلتر روغن ، فیلتر هوا تعویض گردد.
 • هر دو بار تعویض فیلتر گازوئیل ، فیلتر آب تعویض گردد.
 • موتور را هنگام زیر بار بودن خاموش نکنید.
 • موتور را از زیر بار خارج و بعد از چند دقیقه کار کردن به صورت Off-Load خاموش کنید.
 • جهت چرخش مایعات موتور را هفته ای یک بار روشن کنید.
 • شرایط استاندارد استفاده از دستگاه : ۸ ساعت کارکرد ، ۲ ساعت خاموشی.

نگهداری دستگاه های دیزل ژنراتور 

 کنترل روزانه – استارت مجدد :
 • سطح روغن موتور را کنترل کنید.
 • سطح آب رادیاتور را کنترل کنید.
 • مقدارکافی محلول ضد یخ اضافه کنید. (حداقل دما در زمستان را در نظر بگیرید)
 • صافی هوا و نشانگر محدودیت (مانع) را کنترل کنید.
 • سطح سوخت در مخزن را کنترل کنید.
 • هواکش مخزن سوخت نباید مسدود شود.
 • باطری و آب مقطر ، در صورت پایین بودن سطح الکترولیت کنترل شود.( مخصوص باطری آبی)
 • روزنه خروج گاز روی پوشش های هر خانه باطری نباید مسدود شود. ( مخصوص باطری آبی )
کنترل کارکرد ۵۰ساعته ( ۱ ماه ) :
 • کنترل موارد قبلی
 •  مشکل نشت سوخت ، روغن یا آب رادیاتور را کنترل کنید.
 •  مجرای رادیاتور را در مقابل گرفتگی به دلیل کثیفی کنترل کنید.
کنترل کارکرد ۱۰۰ساعته ( ۳ ماه ) :
 •  کنترل موارد قبلی
 •  در هنگام روشن بودن موتور ، فشار روغن موتور و دمای رادیاتور را کنترل نمائید.
 •  صافی هوا و سیستم مکش را برای هر مانع ممکن کنترل کنید.
 •  کشش تسمه ذوزنقه ای را کنترل کنید و به دنبال هر گونه استهلاک و پارگی باشید.
 •  حداکثر هر ۱۰۰ ساعت کارکرد دستگاه ، روغن دستگاه تعویض گردد.
کنترل کارکرد ۳۰۰ ساعته ( ۶ ماه ) :
 •  کنترل موارد قبلی
 •  فیلتر هوا بازدید و در صورت نیاز تعویض گردد.
 •  پس از تعویض هر دو فیلتر روغن (هر ۲۰۰ ساعت کارکرد ) یک فیلتر گازوئیل تعویض گردد.
 •  هر گونه نشت روغن یا هوا را در لوله های ثابت شده با توربو شارژر ، کنترل شود.

کنترل کارکرد دیزل ژنراتور

کنترل کارکرد ۶۰۰ ساعته ( ۱۲ ماه ) :
 •  کنترل موارد قبلی
 •  کانال مکش هوا را کنترل کنید.
 •  پروانه توربین و دفیوز را در توربوشارژر کنترل کنید.
 •  توان یاتاقان را کنترل کنید.
 •  پمپ گردش آب رادیاتور را کنترل کنید.
 کنترل کارکرد ۱۲۰۰ ساعته ( ۱۵ ماه ) :
 •  کنترل موارد قبلی
 •  انژکتورها و لقی سوپاپ موتور را مجدداً کنترل کنید.
 •  سیستم رادیاتور را کنترل و در صورت لزوم تمیز کنید.
 •  استارت و دینام جریان مستقیم باطری را کنترل کنید.
 •  پیچ و مهره هائی را که برای سوار کردن تجهیزات ژنراتور برق استفاده شده است را دوباره محکم کنید.
کنترل کارکرد ۲۴۰۰ ساعته ( ۲۴ ماه ) :
 •  کنترل موارد قبلی
 •  آب رادیاتور را با شل کردن شیرهای خروسکی تخلیه کنید سپس موتور را با مخلوطی از آب تازه و محلول ضد یخ پر کنید. ( آب رادیاتور می بایستی آب معدنی و یا آب رادیاتور مخصوص باشد )
 •  هر نشتی را کنترل کنید و مجرای رادیاتور را تمیز کنید.
 •  حباب های احتمالی هوا را در سیستم رادیاتور خارج کنید.
 •  گیره های ضد لرزش را کنترل کنید.
 •  زره موتور را برای هر کابل یا کفشک شکسته شده کنترل کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.