بذر کار و انواع آن

یکی از ضروری‌ترین تجهیزات کشاورزی، بذر کار است. بذر کار با سرعت‌ زیادی هر بذری را می‌تواند بکارد. بذرکارها انوع مختلفی دارند که به‌طور کلی شامل بذر افشان ‌های درهم بذرکار‌های خطی یا خط کار و کپه کارها می‌شوند.

بذر کار پنوماتیک ذرت و چغندر با کودکار

بذر کاش

بذر کار پنوماتیک چغندر با کودکار می تواند هر بذری را که تک دانه کاری شده و در آن فاصله ردیف ها از ۱۵ سانت تا ۱۲ سانت می باشد و فواصل دانه ها در ردیف ها مهم است را بکارد. این دستگاه فقط با تعویض دیسک قابلت کاشت بیش از ۱۵ محصول متفاوت را دارا می باشد از جمله چغندر قند، ذرت، نخود، لوبیا، کدو، آفتابگردان، بادام زمینی و بسیاری دیگر از محصولات دانه کاری.

بذر کار پنوماتیک ذرت با کودکار می تواند هر بذری را که تک دانه کاری شده و در آن فاصله ردیف ها از ۱۵ سانت تا ۱۲ سانت می باشد و فواصل دانه ها در ردیف ها مهم است را بکارد.

این دستگاه فقط با تعویض دیسک قابلت کاشت بیش از ۱۵ محصول متفاوت را دارا می باشد از جمله چغندر قند، ذرت، نخود، لوبیا، کدو، آفتابگردان، بادام زمینی و بسیاری دیگر از محصولات دانه کاری. برخوردار از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسون برای وام و خدمات راه اندازی و آموزش در محل مشتری به صورت رایگان می باشد.

بذر کار کود کار و ریز دانه کار ۲۴ ردیفه جفت دیسک

بذر کار

دستگاه بذر کار کود کار و ریز دانه کار ۲۴ ردیفه جفت دیسک از ۶ مخزن جداگانه تشکیل شده و گیربکس جداگانه را دارا می باشد. ۲ مخزن برای بذر و ۲ مخزن برای کود و ۲ مخزن برای ریز دانه (کلزا و یونجه و امثال آن) هر مخزن با اهرم مخصوص خود میزان بذر ریزی را تنظیم می کند.

بذر کار کود کار و ریز دانه کار ۲۴ ردیفه تک دیسک می تواند هم به صورت کششی و هم به صورت اتصال ۳ نقطه به تراکتور متصل گردد. شروع بذر ریزی با فشار دسته هیدرولیک می باشد و فقط حرکت چرخ مبنای کار این دستگاه نمی باشد.

بذر کار کود کار و ریز دانه کار ۲۴ ردیفه تک دیسک دقت بذر ریزی بسیار بالایی دارد و شما می توانید برای هر هکتار از ۱۰۰ کیلو تا ۵۰۰ کیلو گرم انتخاب نمایید. جک هیدرولیک میزان عمق کاشت را تعیین می کند و شما می توانید آن را از ۳ تا ۸ سانت تغییر دهید.

هر ردیف با دو دیسک زمین را برش داده و بذر و کود را داخل آن می ریزد سپس روی آن با چرخ فشار می آورد و از طریق پوشاننده فنری آن را می پوشاند. تمامی سیستم کاشت و چرخ فشار دهنده و پوشاننده و حتی مارکرها به صورت هیدرولیک می باشند. برخوردار از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسون برای وام و خدمات راه اندازی و آموزش در محل مشتری به صورت رایگان است.

بذر کار کود کار ۲۴ ردیفه تک دیسک

بذر کار

دستگاه بذر کار کود کار ۲۴ ردیفه تک دیسک از ۴ مخزن جداگانه تشکیل شده و گیربکس جداگانه را دارا می باشد. ۲ مخزن برای بذر و ۲ مخزن برای کود دارد و هر مخزن با اهرم مخصوص خود میزان بذر ریزی را تنظیم می کند. بذر کار کود کار ۲۴ ردیفه تک دیسک می تواند هم به‌صورت کششی و هم به صورت اتصال ۳ نقطه به تراکتور متصل گردد.

شروع بذر ریزی با فشار دسته هیدرولیک می باشد و فقط حرکت چرخ مبنای کار این دستگاه نمی باشد. دقت بذر ریزی بسیار بالایی دارد و شما می توانید برای هر هکتار از ۱۰۰ کیلو تا ۵۰۰ کیلو گرم انتخاب نمایید. جک هیدرولیک میزان عمق کاشت را تعیین می کند و شما می‌توانید آن را از ۳ تا ۸ سانت تغییر دهید.

هر ردیف با یک دیسک زمین را برش داده و بذر و کود را داخل آن می ریزد سپس روی آن را با پوشاننده زنجیری می پوشاند. برخوردار از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسون برای وام و خدمات راه اندازی و آموزش در محل مشتری به صورت رایگان می باشد.

بذر کار کود کار ۲۰ ردیفه تک دیسک

بذر کار

دستگاه بذر کار کود کار ۲۰ ردیفه تک دیسک از ۴ مخزن جداگانه تشکیل شده و دارای گیربکس جداگانه می باشد. ۲ مخزن برای بذر و ۲ مخزن برای کود هر مخزن با اهرم مخصوص خود میزان بذر ریزی را تنظیم می کند. بذر کار کود کار ۲۰ ردیفه تک دیسک می تواند هم به صورت کششی و هم به صورت اتصال ۳ نقطه به تراکتور متصل گردد.

شروع بذر ریزی با فشار دسته هیدرولیک می باشد و فقط حرکت چرخ مبنای کار این دستگاه نمی باشد. بذر کار کود کار ۲۰ ردیفه تک دیسک، دقت بذر ریزی بسیار بالایی دارد و شما می توانید برای هر هکتار از ۱۰۰ کیلو تا ۵۰۰ کیلو گرم انتخاب کنید. جک هیدرولیک میزان عمق کاشت شما را تعیین می کند و می توانید آن را از ۳ تا ۸ سانت تغییر دهید.

هر ردیف با یک دیسک زمین را برش داده و بذر و کود را داخل آن می ریزد سپس روی آن را با پوشاننده زنجیری می پوشاند. برخوردار از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسون برای وام و خدمات راه اندازی و آموزش در محل مشتری به صورت رایگان است.

بذر کار کود کار ۲۴ ردیفه گندم و جو سقوط آزاد

بذر کار

دستگاه بذر کار کود کار ۲۴ ردیفه گندم و جو سقوط آزاد از ۴ مخزن جداگانه تشکیل شده و دارای گیربکس جداگانه است. ۲ مخزن برای بذر و ۲ مخزن برای کود هر مخزن با اهرم مخصوص خود میزان بذر ریزی را تنظیم می کند. بذر کار کود کار ۲۴ ردیفه گندم و جو سقوط آزاد، می تواند هم به صورت کششی و هم به صورت اتصال ۳ نقطه به تراکتور متصل گردد.

شروع بذر ریزی با فشار دسته هیدرولیک می باشد و فقط حرکت چرخ مبنای کار این دستگاه نمی باشد. دقت بذر ریزی بسیار بالایی دارد و شما می توانید برای هر هکتار از ۱۰۰ کیلو تا ۵۰۰ کیلو گرم انتخاب کنید. برخوردار از تسهیلات مرکز توسعه مکانیزاسون برای وام و خدمات راه اندازی و آموزش در محل مشتری به صورت رایگان است.

دکمه بازگشت به بالا