جداکننده تخم یا دستگاه برداشت تخم

امروز کشاورزان به‌علت مکانیزه شدن و استفاده از تجهیزات کشاورزی، عملکرد بسیار خوبی دارند و همچنین هزینه‌های آنها به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. جداکننده تخم یا دستگاه برداشت، تخم انواع محصولات را برداشت و سپس آن را جدا می‌کند. کشاورزان برای اینکه بتوانند در حجم بالا، تخم‌های مختلف را جدا کنند، نیاز به استفاده از جداکننده تخم دارند.

جداکننده تخم کدو تمام‌ اتوماتیک

جداکننده تخم

دستگاه جدا کننده تخم کدو تمام اتوماتیک می تواند برای انواع کدو مورد استفاده قرار بگیرد. پس از جدا کردن دانه ها از خود کدو، تفاله خرد شده را روی زمین می ریزد. جدا کننده تخم کدو تمام اتوماتیک قابلت برداشت روزانه ۶ الی ۸ هکتار را دارد. کدو به صورت اتوماتیک از روی ردیف جمع آوری شده و به داخل دستگاه ریخته می شود و دانه ها به داخل مخزن انتقال می یابد.

جداکننده تخم کدو ساده

جدا کننده تخم

دستگاه جدا کننده تخم کدو ساده می تواند برای انواع کدو مورد استفاده قرار بگیرد. پس از جدا کردن دانه ها از خود کدو، تفاله خرد شده را روی زمین می ریزد. جدا کننده تخم کدو ساده قابلت برداشت روزانه ۲ الی ۳ هکتار را دارد. کدو با دست به داخل دستگاه ریخته می شود و دانه ها به داخل گونی ریخته می شوند.

جداکننده تخم آفتابگردان حلزونی

جداکننده

دستگاه جدا کننده تخم آفتابگردان حلزونی می تواند برای انواع آفتابگردان مورد استفاده قرار بگیرد. پس از جدا کردن دانه ها از خود آفتابگردان، تفاله خرد شده را روی زمین می ریزد.

جدا کننده تخم آفتابگردان حلزونی قابلت برداشت روزانه ۴ الی ۵ هکتار را دارد. آفتاب گردان از هر دو طرف دستگاه به داخل دهنه های آن ریخته می شوند و از طریق آن وارد مجموعه خرد کن شده و پس از جدا سازی کامل دانه ها ضایعات در زمین پخش می شوند.

دانه های بسیار بزرگ داخل گونی ریخته می‌شود و بقیه پس از چند مرحله تمیز کاری از طریق فن و لوله خرطومی به تریلی عقب دستگاه یا مکان مورد نظر انتقال می یابد.

جداکننده تخم کدو مخزن‌دار

جدا کننده

دستگاه جدا کننده تخم کدو مخزن دار می تواند برای انواع کدو مورد استفاده قرار بگیرد. پس از جدا کردن دانه ها از خود کدو، تفاله خرد شده را روی زمین می ریزد. جدا کننده تخم کدو مخزن دار قابلت برداشت روزانه ۳ الی ۴ هکتار را دارد. کدو با دست به داخل دستگاه ریخته می شود و دانه ها به داخل مخزن ریخته می شوند.

دکمه بازگشت به بالا