هد برداشت

هد برداشت بخشی از تجهیزات کشاورزی است که قابلیت نصب و مونتاژ روی کمباین‌ها، تراکتورها و غیره دارد. در محصولاتی مثل بلال، نوک‌های جلویی هد برداشت، ساقه بلال را می‌برد و سنبله را از بوته جدا می‌کند.

هد برداشت کلزا

هد برداشت

هد برداشت کلزا، قابل مونتاژ بر وی تمام مدل های کمباین های جاندییر، کلاس، نیوهلند و سایر مارک ها در تیپ های ۴/۵۶ و ۵/۱۸ متری است.

هد برداشت آفتابگردان

هد برداشت

هد برداشت آفتابگردان، قابل مونتاژ بروی تمام مدل های کمباین های جاندییر، کلاس، نیوهلند و سایر مارک ها در تیپ های ۵ و ۶ ردیفه با قابلیت اضافه شدن آپشن چاقوی زیر است.

هد برداشت ذرت تا شو

هد برداشت

هد برداشت ذرت، با امکان تا شدن برا حرکت راحت تر در جاده ها. قابل مونتاژ بروی تمام مدل های کمباین های جاندییر، کلاس، نیوهلند و سایر مارک ها در تیپ های ۵ و ۶ ردیفه با قابلیت اضافه شدن حلزونی بغل و همچنین آپشن چاقوی زیر است.

هد برداشت ذرت

هد برداشت

هد برداشت ذرت، قابل مونتاژ بروی تمام مدل های کمباین های جاندییر، کلاس، نیوهلند و سایر مارک ها در تیپ های ۵ و ۶ ردیفه با قابلیت اضافه شدن حلزونی بغل و همچنین آپشن چاقوی زیر است.

دکمه بازگشت به بالا