استخدام

اطلاعات شخصی

YYYY slash MM slash DD
آدرس محل سکونت(ضروری)
Hidden

آخرین مدرک تحصیلی

نوع دانشگاه
YYYY slash MM slash DD

سوابق شغلی

آشنایی با زبان و کامپیوتر

خواندن
نوشتن
مکالمه

وضعیت شغلی

اکنون مشغول به کار هستید؟
حداکثر اندازه فایل: ۵ MB.
اینجانب صحت اطلاعات بالا را کاملا تایید نموده و چنانچه پس از ورود به خدمت یا در حین خدمت در شرکت، محرز گردد مطلب یا مطالبی که از لحاظ استخدامی برای شرکت حائز اهمیت می باشد را کتمان، خلاف واقع و یا به نادرستی ارائه نموده ام، شرکت مختار است این پرسش نامه را به منزله استعفای اینجانب قلمداد نماید. ضمنا مطلع می باشم که با تکمیل این پرسشنامه شرکت ملزم به استخدام بنده نمی باشد.