لوب پمپ

مشخصات فنی پمپ های دنده ای لوب

YLP2-012

ylp1-100-1-13

ylp1-100-1-13 ylp1-100-2-4 ylp1-100-3-4
ylp1-100-4-8 ylp1-100-5-2 ylp 2li lob  b


مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 7.5 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 12 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 150 °C
دور 1 ~ 1000 rpm
گرانروی 100 — 250.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 84,000,000


 

YLP2-018

ylp1½-100-1-2

ylp1½-100-1-2 ylp1-100-107 ylp1½-100-3-2
ylp 2li lob  b copy-2 ylp2½-100-5-3 ylp1½-100-4-4


مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 10.8 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 150 °C
دور 1 ~ 1000 rpm
گرانروی 100 — 250.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 89,000,000


 

YLP2-023

ylp1½-100-1-4

ylp1½-100-1-4 ylp1½-100-2-4 ylp1½-100-3-4
ylp1½-100-4-6 ylp2½-100-5-4 ylp 2li lob  b copy-3


مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 13.8 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 7 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 150 °C
دور 1 ~ 1000 rpm
گرانروی 100 — 250.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 100,000,000


 

YLP4-062

ylp2-100-1-2

ylp2-100-1-2 ylp2-100-2-2 ylp2-100-3-2
ylp2-100-4-2 ylp2-100-5-2 ylp 2li lob  b copy-4


مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 23.7 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 15 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 150 °C
دور 1 ~ 800 rpm
گرانروی 100 — 250.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 164,000,000


 

YLP4-090

ylp2-100-1-4

ylp2-100-1-4 ylp2-100-2-4 ylp2-100-3-4
ylp2-100-4-4 ylp2-100-5-4 ylp 2li lob  b copy-5


مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 43.7 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 150 °C
دور 1 ~ 800 rpm
گرانروی 100 — 250.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 185,000,000


 

YLP5-120

ylp2½-100-1-2

ylp2½-100-1-2 ylp2½-100-2-2 ylp2½-100-4
ylp2½-100-5-2 ylp2½-100-6-2 ylp 2li lob  b copy-6


مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 46.8 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 12 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 150 °C
دور 1 ~ 600 rpm
گرانروی 100 — 250.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 273,000,000


 

YLP5-180

ylp3-100-1-2

ylp3-100-1-2 ylp3-100-2-2 ylp3-100-3-2
ylp3-100-4-2 ylp3-100-5-2 ylp 2li lob  b copy-7


مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 64.8 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 150 °C
دور 1 ~ 600 rpm
گرانروی 100 — 250.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 320,000,000


 

YLP6-285

 ylp6-100-11-4

ylp6-100-11-4 ylp6-100-2-4  ylp6-100-3-4
ylp6-100-4-4 ylp 2li lob  b copy-8  ylp6-100-6-4 


مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 85.5 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 8 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 150 °C
دور 1 ~ 500 rpm
گرانروی 100 — 250.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 504,000,000


 

 

YLP6-355

 

ylp6-100-11-2

ylp6-100-11-2 ylp6-100-2-2 ylp6-100-5-2
ylp6-100-4-2 ylp 2li lob  b copy-9 ylp6-100-6-2


مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 106.5 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 8 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 150 °C
دور 1 ~ 500 rpm
گرانروی 100 — 250.000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 525,000,000


 

مشاوره آنلاین و تلفنی

پشتیبانی و راهنمایی مشتریان از طریق مرکز ارتباط با مشتریان

ارسال به سراسر کشور

تحویل و نصب از طریق سیستم توزیع در سراسر کشور

خدمات پس از فروش

نصب و راه اندازی ، تعمیر در صورت خرابی

ضمانت اصالت کالا

فروش محصول با گارانتی اصل و معتبر