مشخصات فنی پمپ های دنده ای صنایع غذایی

"1-yk

yk-1-100-g-1-6 copy

yk-1-100-g-1-6 copy copy  yk-1-100-g-2-4  yk-1-100-g-3-4
yk-1-100-g-4-4 yk-1-100-g-5-4 yk-1-100-g-6-4

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 0.1 ~ 0.18 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 60 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 75.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 15,000,000

 

 

"1- YC

yc1--100-1-2

yc1--100-1-2 copy copy yc1--100-2-2 copy yc1--100-3-2
yc1--100-4-2 yc1--100-6-2 yc1--100-8-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 0.1 ~ 0.18 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 60 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 75.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 15,000,000

 

 

YKF - 1½"

ykf 1½-100-g-1-4

ykf 1½-100-g-1-4 copy ykf 1½-100-g-2-2 copy copy copy ykf 1½-100-g-3-6
ykf 1½-100-g-4-4 ykf 1½-100-g-5-2 copy ykf 1½-100-g-6-2 copy

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 0.2 ~ 0.3 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 60 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 75.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 23,000,000

 

 

YCF - 1½"

ycf 1½-100-g-1-2 copy

ycf 1½-100-g-1-2 copy copy copy ycf 1½-100-g-2-2 ycf 1½-100-g-3-2
ycf 1½-100-g-4-2 ycf 1½-100-g-5-2 ycf 1½-100-g-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 0.2 ~ 0.3 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 80 °C
دور 60 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 75.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 20,000,000

 

 

YKF-2"

ykf2-100-g-1-2 copy

ykf2-100-g-1-2 copy ykf2-100-g-2-2 copy copy ykf2-100-g-3-4
ykf2-100-g-4-2 ykf2-100-g-5-2 ykf2-100-g-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 2 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 60 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 75.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 34,000,000

 

 

YCF-2"

ykcf2-100-g-1-2

ykcf2-100-g-1-2 copy copy ykcf2-100-g-2-2 ykcf2-100-g-3-2 copy
ykcf2-100-g-4-2 ykcf2-100-g-5-2 ykcf2-100-g-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 2 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 80 °C
دور 60 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 75.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 34,000,000

 

YKF - 2½"

ykf 2½-100-g-1-2 copy

ykf 2½-100-g-1-2 copy ykf 2½-100-g-2-2 copy ykf 2½-100-g-3-2
ykf 2½-100-g-4-2 ykf 2½-100-g-5-2 copy ykf 2½-100-g-6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 5 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 10 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 75.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 42,000,000

 

YCF - 2½"

ycf 2½-100-01-4

ycf 2½-100-01-4 copy ycf 2½-100-02-4 ycf 2½-100-03-2
ykf 2½-100-g-4-2 ycf 2½-100-05-6 ycf 2½-100-06-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 5 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 10 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 75.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 42,000,000

 

YKUF - 2½

ykuf 2½-100-g-1-2

ykuf 2½-100-g-1-2 copy ykuf 2½-100-g-2-2 ykuf 2½-100-g-3-2 copy
ykuf 2½-100-g-4-2 ykuf 2½-100-g-5-2 ykuf 2½-100-g-6-4

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 6 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 10 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 75.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 47,000,000

 

YCUF - 2½"

ycf 2½-100-01-10

ycf 2½-100-01-10 copy ycf 2½-100-02-7 ycf 2½-100-03-4 copy
ycf 2½-100-04-4 ycf 2½-100-05-8 ycf 2½-100-06-4

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 6 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 10 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 75.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 45,500,000

 

YKF - 3"

ykf 3-100-g-1-4 copy copy

ykf 3-100-g-1-4 copy ykf 3-100-g-2-4 copy ykf 3-100-g-3-2
ykf 3-100-g-4-2 ykf 3-100-g-5-2 ykf 3-100-g-6-4

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 6 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 10 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 75.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 48,000,000

 

YCF - 3"

ycf3-100-g-1-2

ycf3-100-g-1-2 copy ycf3-100-g-2-2 ycf3-100-g-4-2
ycf3-100-g-5-2 ycf3-100-g-6-2 ykcf2-100-g-8-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 1 ~ 6 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 10 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 75.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 47,000,000

 

YKBF - 3"

ykfb3-100-g1-2 1 copy copy

ykfb3-100-g1-2 1 copy copy copy ykfb3-100-g1-2 ykfb3-100-g2-2
ykfb3-100-g3-2 ykfb3-100-g4-2 ykfb3-100-g6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 5 ~ 8 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 50 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 100.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 76,000,000

 

YKF - 4"

ykf4-100-g1-2

ykf4-100-g1-2 copy ykf4-100-g2-2 copy copy ykf4-100-g3-2
ykf4-100-g4-2 ykf4-100-g5-2 ykf4-100-g6-2

 

مشخصات فنی
دبی (آبدهی) 5 ~ 9 m³/h
هد (حداکثر ارتفاع) 1 ~ 10 Bar
رنج دمای کاری 0 ~ 200 °C
دور 50 ~ 100 rpm
گرانروی 25.000 — 100.0000 SUS
دریافت کاتالوگ  pdf
قیمت (ریـال) 80,000,000

 

محصولات

فروش ویژه پمپ شناور

عضویت در خبرنامه

telegram
آبیاران در شبکه های اجتماعی
Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران:
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

فرم استعلام قیمت دیزل ژنراتور

captcha
کارشناسان فروش:
دفتر فروش مرکزی: ۰۴۱ ۳۴۴۲ ۷۲۴۱
شعبه تبریز - چهارراه نادر: ۰۴۱ ۳۲۸۱ ۸۷۴۰
دفتر فروش تهران: ۰۲۱ ۶۶۶ ۴۸ ۱۱۰ (محمدی: ۰۹۹۰ ۵۰۹ ۵۴۹۴)