پمپ شناور

 

 

پمپ هاي شناور کارخانه اسپيکو ساخت کشور ايران 

پمپ شناور مدل SO2

 

مخصوص پمپاژ آب صاف

موارد استفاده:

پمپهاي شنـاور اسپيکو فقط بـراي انتقـال آب از چاههاي کـم عمـق براي مصـارف کشـاورزي ، صنعتـي و خانگي طراحي شده است که مي تواند براي انتقال آب شرب نيز استفاده شود.

مشخصات پمپ:

 • مپهاي شناور اسپيکو با دهانه خروجي ? اينچ و ? اينچ با ارتفاعهاي 30 ،60 ، 60 و 80 متر و با ولتاژهاي 220 و380 طراحي شده است.
 • کليه قطعات پمپ شناور از چدن داکتيل مخصوص ساخته شده است که ازاستحکام خوبي در مقابل ضربه و خوردگي برخوردار مي باشد.
 • پروانه هاي شناور اسپيکو تماماً از آلياژ مس و قلع و يا آلياژ فسفر و برنز طراحي شده که استقامت بالايي در مقابل سايش از خود نشان مي دهند.
 • الکتروموتور شناور اسپيکو از نوعي سيم لاکي با آببندي کامل ساخته شده است که شفت آن بوسيله ? عدد سيل مکانيکي مرغوب در محفظه اي از روغن آببندي مي گردد.
 • شفت و کليه پيچهاي شناورهاي اسپيکو از آلياژ استنلس استيـل ساختــه شده است.
 • تمامي قطعات چدني شناور توسط رنگ اپوکسي (رنگ مخصوص بدنه کشتي) روکش داده شده است که مقاومت زيادي در مقابل زنگ زدگي ايجاد مي کند.
 • در پمپهاي شناور اسپيکو براي جلوگيري از برگشت آب درون لوله از يک سوپاپ لاستيکي استفاده شده است.
 • در هنگام روشن و خامـوش نمـودن پمـپ ضربات مهلکي کـه اصطلاحـاً ضربات کله قوچـي نـاميـده مي شود به پمپ و لوله متصل به آن وارد مي شود که پس از چندي ممکناست لوله از پمپ جدا شود و لذااسپيکــودر دوطرف دهانـه خروجي ? عـدد پيچ برنجي بصورتـي طراحـي و تعبيـه نمـوده است که با سفت شدنآنها مانع از بازشدن لوله از پمپ مي گردد.
 • در پمپهاي شناور از کابل مخصوص لاستيکي از نوع EPDM و يا CPE براي استقامت زياد در مقابل رطوبت و نمکهاي محلول در آب استفاده شده است.
 • کليه توليدات اسپيکو داراي يک سريال مشخص مي باشند که شماره شناسايي پمپ شمـا محسـوبمي گردد که برروي بدنه آن حکاکي شده است.
 • در صورتيکه براي محافظت پمپ از سيستمهاي کنترل ساخته شده در اسپيکو استفاده شود ، پمـپ مربوطه ? ماه طبق شرايط مندرج در ضمانتنامـه گارانتـي بـوده و ? ســال خدمـات پس از فـروش آن ضمانت مي گردد.
SO2

 

جدول مشخصات فني:

مدل ولتاژ
V
خازن
µF
قدرت
KW
ارتفاع
m
حداکثر آبدهي
Q:l/min
وزن
Kg
آمپر
A
خروجي
inch
SO2-2-1 220 50 2.2 30 480 38 10.6 2
SO2-3-1 220 100 3 45 480 43 14 2
SO2-3-3 380 -- 2.2 45 480 41 5 2
SO2-4-1 220 100 2.7 30-60 330-140 45 15 2
SO2-4-3 380 -- 3 60 480 47 7.2 2
SO2-5-3 380 -- 3 35-75 330-130 52 9.2 2
SO2-6-3 380 -- 4 20-85 370-150 55 12.8 2
SO3-2-1 220 100 3 30 700 41 14 3
SO3-2-3 380 -- 2.2 30 700 40 5 3
SO3-3-1 220 100 2.7 20-40 450-150 45 15 3
SO3-3-3 380 -- 3 45 700 45 7.2 3
SO3-4-3 380 -- 3 20-50 420-165 49 9.2 3
SO3-5-3 380 -- 4 15-65 500-156 56 12.8 3

 

مشخصات آبدهي بر اساس منحني مربوطه:

منحني آبدهي پمپ شناور مدل SO2

 

نقشه ابعاد پمپ:

مشخصات ابعاد شناور هاي اسپيکو مدل SO2:

نقشه ابعاد پمپ شناور SO2 مشخصات ابعاد پمپ شناور SO2

 

 

 

 

پمپ شناور مدل SO3

 

مخصوص پمپاژ آب صاف

موارد استفاده:

پمپهاي شنـاور اسپيکو فقط بـراي انتقـال آب از چاههاي کـم عمـق براي مصـارف کشـاورزي ، صنعتـي و خانگي طراحي شده است که مي تواند براي انتقال آب شرب نيز استفاده شود.

مشخصات پمپ:

 • مپهاي شناور اسپيکو با دهانه خروجي ? اينچ و ? اينچ با ارتفاعهاي 30 ،60 ، 60 و 80 متر و با ولتاژهاي 220 و380 طراحي شده است.
 • کليه قطعات پمپ شناور از چدن داکتيل مخصوص ساخته شده است که ازاستحکام خوبي در مقابل ضربه و خوردگي برخوردار مي باشد.
 • پروانه هاي شناور اسپيکو تماماً از آلياژ مس و قلع و يا آلياژ فسفر و برنز طراحي شده که استقامت بالايي در مقابل سايش از خود نشان مي دهند.
 • الکتروموتور شناور اسپيکو از نوعي سيم لاکي با آببندي کامل ساخته شده است که شفت آن بوسيله ? عدد سيل مکانيکي مرغوب در محفظه اي از روغن آببندي مي گردد.
 • شفت و کليه پيچهاي شناورهاي اسپيکو از آلياژ استنلس استيـل ساختــه شده است.
 • تمامي قطعات چدني شناور توسط رنگ اپوکسي (رنگ مخصوص بدنه کشتي) روکش داده شده است که مقاومت زيادي در مقابل زنگ زدگي ايجاد مي کند.
 • در پمپهاي شناور اسپيکو براي جلوگيري از برگشت آب درون لوله از يک سوپاپ لاستيکي استفاده شده است.
 • در هنگام روشن و خامـوش نمـودن پمـپ ضربات مهلکي کـه اصطلاحـاً ضربات کله قوچـي نـاميـده مي شود به پمپ و لوله متصل به آن وارد مي شود که پس از چندي ممکناست لوله از پمپ جدا شود و لذااسپيکــودر دوطرف دهانـه خروجي ? عـدد پيچ برنجي بصورتـي طراحـي و تعبيـه نمـوده است که با سفت شدنآنها مانع از بازشدن لوله از پمپ مي گردد.
 • در پمپهاي شناور از کابل مخصوص لاستيکي از نوع EPDM و يا CPE براي استقامت زياد در مقابل رطوبت و نمکهاي محلول در آب استفاده شده است.
 • کليه توليدات اسپيکو داراي يک سريال مشخص مي باشند که شماره شناسايي پمپ شمـا محسـوبمي گردد که برروي بدنه آن حکاکي شده است.
 • در صورتيکه براي محافظت پمپ از سيستمهاي کنترل ساخته شده در اسپيکو استفاده شود ، پمـپ مربوطه ? ماه طبق شرايط مندرج در ضمانتنامـه گارانتـي بـوده و ? ســال خدمـات پس از فـروش آن ضمانت مي گردد.
SO3

 

جدول مشخصات فني:

مدل ولتاژ
V
خازن
µF
قدرت
KW
ارتفاع
m
حداکثر آبدهي
Q:l/min
وزن
Kg
آمپر
A
خروجي
inch
SO2-2-1 220 50 2.2 30 480 38 10.6 2
SO2-3-1 220 100 3 45 480 43 14 2
SO2-3-3 380 -- 2.2 45 480 41 5 2
SO2-4-1 220 100 2.7 30-60 330-140 45 15 2
SO2-4-3 380 -- 3 60 480 47 7.2 2
SO2-5-3 380 -- 3 35-75 330-130 52 9.2 2
SO2-6-3 380 -- 4 20-85 370-150 55 12.8 2
SO3-2-1 220 100 3 30 700 41 14 3
SO3-2-3 380 -- 2.2 30 700 40 5 3
SO3-3-1 220 100 2.7 20-40 450-150 45 15 3
SO3-3-3 380 -- 3 45 700 45 7.2 3
SO3-4-3 380 -- 3 20-50 420-165 49 9.2 3
SO3-5-3 380 -- 4 15-65 500-156 56 12.8 3

 

مشخصات آبدهي بر اساس منحني مربوطه:

منحني آبدهي پمپ شناور مدل SO3

 

نقشه ابعاد پمپ:

مشخصات ابعاد شناور هاي اسپيکو مدل SO3:

نقشه ابعاد پمپ شناور SO3 مشخصات ابعاد پمپ شناور SO3

 

  

ساخت ایتالیا E-TECH لیست قیمت شناور هاي تکفاز استیل

قیمت خروجی(inch) حداکثر آبدهی (m3/h ) حداکثر ارتفاع (hp)توان مدل
7,717,500 1 % 4.6 45 0.75 ES 3/4
8,494,500 ES 3/4F
8,095,500 1 % 4.6 56 1 ES 3/5
8,872,500 ES 3/5F
8,337,000 1 % 4.6 67 1 ES 3/6
9,093,000 ES 3/6F
9,030,000 1 % 4.6 78 1.2 ES 3/7
9,807,000 ES 3/7F
9,408,000 1 % 4.6 89 1.5 ES 3/8
10,216,500 ES 3/8F
8,316,000 1 % 7.5 56 1.2 ES 5/5
9,093,000 ES 5/5F
8,809,500 1 % 7.5 68 1.5 ES 5/6
9,586,500 ES 5/6F
7,539,000 1 % 4.6 65 1 VN 3/6V
8,274,000 VN 3/6VF
8,211,000 1 % 4.6 78 1.2 VN 3/7V
8,967,000 VN 3/7VF
9,901,500 1 % 4.6 100 2 VN 3/9V
10,500,000 1 % 4.6 111 2 VN 3/10V
7,980,000 1 % 7.5 68 1.5 VN 5/6V
9,114,000 1 % 7.5 79 2 VN 5/7V
9,996,000 1 % 7.5 90 2 VN 5/8V
11,266,500 1 % 7.5 101 3 VN 5/9V
10,500,000 1 % 13.5 47 2 VN 9/4V
12,001,500 1 % 13.5 58 3 VN 9/5V

مشاوره آنلاین و تلفنی

پشتیبانی و راهنمایی مشتریان از طریق مرکز ارتباط با مشتریان

ارسال به سراسر کشور

تحویل و نصب از طریق سیستم توزیع در سراسر کشور

خدمات پس از فروش

نصب و راه اندازی ، تعمیر در صورت خرابی

ضمانت اصالت کالا

فروش محصول با گارانتی اصل و معتبر