پمپ گریز از مرکز (سانتریفیوژ)

 

 

پمپ های گریز از مرکز (سانتریفیوژ) کارخانه Pedrollo ساخت کشور ايتاليا 

الکتروپمپ های بشقابی سانتریفیوژ CP

 

CP

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 CPm 130 CP 130 0.37 0.50 10÷80 22÷14 1" 1"
2 CPm 158 CP 158 0.75 1 10÷90 34÷25
3 CPm 170 CP 170 1.1 1.5 30÷120 38÷22 1.25" 1"
4 CPm 190* CP 190* 1.5 2 30÷140 46÷26
5 - CP 200 2.2 3 30÷150 55÷36
پروانه: استنلس استیل (اختصاصی شرکت پدرولو ثبت شده تحت شماره 406160-0001) بدنه: چدن (*)پروانه: برنز

 

 

 

 

الکتروپمپ های بشقابی سانتریفیوژ CP

 

CP

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 CPm 220C CP 220C 2.2 3 50÷450 31.5÷21 2" 2"
2 - CP 220B 3 4 50÷450 37.5÷25
3 - CP 220A 4 5.5 50÷450 48.5÷36
4 - CP 230A 5.5 7.5 100÷900 45.5÷15
5 - CP 250C * 7.5 10 100÷900 56÷24
6 - CP 250A * 11 15 100÷900 73÷37
بدنه پمپ: چدن پروانه: برنز (*)پروانه: چدن

 

 

 

 

الکتروپمپ های بشقابی سانتریفیوژ استاندارد شده CP

 

CP

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 CPm 25/160B CP 25/160B 1.1 1.5 50÷200 32.5÷18 1.5" 1"
2 CPm 25/160A CP 25/160A 1.5 2 50÷220 37÷20
بدنه پمپ: چدن پروانه: برنز

 

 

 

 

الکتروپمپ بشقابی مخصوص آب دریا (شور) CP-BZ

 

CP-BZ

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 CPm 158-BZ CP 158-BZ 0.75 1 10÷90 34÷25 1" 1"
بدنه پمپ: برنز پروانه: برنز

 

 

 

 

الکتروپمپ هاي با پروانه شعاعی PK

 

PK

 

جدول مشخصات فني:

رديف مدل پمپ قدرت قابليت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کيلووات اسب آبدهي
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودي خروجي
1 pkm 60 pk 60 0.37 0.50 5÷40 38÷5 1" 1"
2 pkm 60
(Overload)
- 0.37 0.50 5÷40 38÷5
3 pkm 80 pk 80 0.75 1 5÷50 66÷22
4 pkm 90 pk 90 0.75 1 5÷40 82÷5 3/4" 3/4"
5 pkm 100 pk 100 1.1 1.5 5÷70 80÷15 1" 1"
6 - pk 200 1.5 2 5÷80 86÷10
7 - pk 300 2.2 3 5÷90 95÷10
بدنه پمپ: چدن پروانه: برنز براکت پشت پمپ بصورت برنز (اختصاصي شرکت پدرولو ثبت شده تحت شماره 72753)

 

 

 

 

الکتروپمپ های پروانه شعاعی مخصوص آب دریا (شور) PK-BZ

 

PK-BZ

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 PKm 60-BZ PK 60-BZ 0.37 0.50 5÷40 38÷5 1" 1"
بدنه پمپ: برنز پروانه: برنز شافت: استنلس استیل 316

 

 

 

 

الکتروپمپ های پروانه شعاعی (بدنه استیل) PK-I

 

PK-I

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 PKm 60-I PK 60-I 0.37 0.50 5÷40 38÷5 1" 1"
بدنه پمپ: استنلس استیل 316 پروانه: برنز شافت: استنلس استیل 316

 

 

 

 

الکتروپمپ هاي با پروانه شعاعی (خود مکش) PKS

 

PKS

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 pksm 60 pks 60 0.37 0.50 5÷40 38÷5 1" 1"
بدنه پمپ: چدن پروانه: برنز براکت پشت پمپ بصورت برنز (اختصاصی شرکت پدرولو ثبت شده تحت شماره 72753)

 

 

 

 

الکتروپمپ هاي با پروانه شعاعی (ارتفاع بالا) PQ

 

PQ

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 PQ 3000 2.2 3 10÷50 160÷50 0.75" 0.75"
بدنه پمپ: چدن پروانه: برنز براکت پشت پمپ بصورت برنز (اختصاصی شرکت پدرولو ثبت شده تحت شماره 72753) IP: 55

 

 

 

 

الکتروپمپ های پروانه شعاعی (صنعتی) PQ

 

PQ

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 PQm 60 PQ 60 0.37 0.50 5÷40 38÷5 1" 1"
بدنه پمپ: چدن پروانه: برنز

 

 

 

 

الکتروپمپ های سانتریفیوژ (آبدهی زیاد) HF

 

HF

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 HFm 6B HF 6B 1.5 2 200÷1100 14.5÷5 3" 3"
2 - HF 6A 2.2 3 200÷1200 18.1÷6
3 - HF 8B 3 4 200÷1200 21÷9 4" 4"
4 - HF 20B 3 4 400÷1700 15.5÷2
5 - HF 20A 4 5.5 400÷1800 18.5÷2
6 - HF 30B * 5.5 7.5 600÷2000 18÷13
7 - HF 30A * 7.5 10 600÷2200 23÷18
بدنه پمپ: چدن پروانه: برنز (*)پروانه: چدن

 

 

 

 

الکتروپمپ های سانتریفیوژ (آبدهی متوسط) HF

 

HF

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 HFm 50A HF 50A 0.55 0.75 50÷300 11.5÷6 1.5" 1.5"
2 HFm 51A HF 51A 0.75 1 50÷300 20.2÷8.4
3 HFm 5B HF 5B 0.75 1 100÷500 13.2÷5 2" 2"
4 HFm 5A HF 5A 1.1 1.5 100÷600 13.8÷3
5 HFm 5AM HF 5AM 1.5 2 100÷500 22÷10
بدنه پمپ: چدن پروانه: برنز

 

 

 

 

الکتروپمپ های سانتریفیوژ (دو پروانه) 2CP

 

2CP

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 2CPm 25/130N * 2CP 25/130N * 0.75 1 20÷100 39÷15 1.25" 1"
2 2CPm 25/140H 2CP 25/140H 1.1 1.5 20÷100 53÷24
3 2CPm 160/160 2CP 160/160 1.5 2 20÷110 64÷30
4 2CPm 25/140M 2CP 25/140M 1.1 1.5 20÷140 46÷22 1.5"
5 2CPm 25/160B 2CP 25/160B 1.5 2 20÷160 56÷26
6 - 2CP 25/160A 2.2 3 20÷180 66.5÷28
7 2CPm 32/200C 2CP 32/200C 3 4 40÷250 66.5÷36 1.25"
8 - 2CP 32/200B 4 5.5 40÷250 81÷49
9 - 2CP 32/210B 5.5 7.5 40÷250 94÷56 2"
10 - 2CP 32/210A 7.5 10 40÷250 111÷74
11 - 2CP 40/180C 4 5.5 100÷350 62÷35 1.5"
12 - 2CP 40/180B 5.5 7.5 100÷400 73÷46
13 - 2CP 40/180A 7.5 10 100÷400 85÷60
بدنه پمپ: چدن پروانه: برنز (*)پروانه: استنلس استیل

 

 

 

 

الکتروپمپ های سانتریفیوژ (پروانه باز) NGA

 

NGA

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 NGAm 1B NGA 1B 0.55 0.75 50÷325 17÷6 1.5" 1.5"
2 NGAm 1A NGA 1A 0.75 1 50÷350 19.5÷6
بدنه پمپ: چدن پروانه: استنلس استیل 316

 

 

 

 

الکتروپمپ های سانتریفیوژ (پروانه باز) PRO-NGA

 

PRO-NGA

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 PRO-NGAm 1B PRO-NGA 1B 0.55 0.75 50÷325 17÷6 1.5" 1.5"
2 PRO-NGAm 1A PRO-NGA 1A 0.75 1 50÷350 19.5÷6
بدنه پمپ: استنلس استیل 316 پروانه: استنلس استیل 316 شافت: استنلس استیل 316 مکانیکال سیل: Viton

 

 

 

 

الکتروپمپ های سانتریفیوژ چند طبقه 2-4CR

 

2-4CR

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 3CRm 80 3CR 80 0.45 0.60 5÷80 36÷5 1" 1"
2 4CRm 80 4CR 80 0.60 0.85 5÷80 48÷10
3 3CRm 100 3CR 100 0.60 0.85 5÷120 35.5÷5
بدنه پمپ: استنلس استیل 304 پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ های خود مکش JCR

 

JCR

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 JCRm 10H JCR 10H 0.75 1 5÷50 50÷22 1.25" 1"
2 JCRm 15H JCR 15H 1.1 1.5 5÷50 67÷32
3 JCRm 10M JCR 10M 0.75 1 5÷80 44÷19
4 JCRm 15M JCR 15M 1.1 1.5 5÷80 53÷27
بدنه پمپ: استنلس استیل AISI 304 پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ های خود مکش JSW

 

JSW

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 JSWm 10H JSW 10H 0.75 1 5÷50 51÷28 1" 1"
2 JSWm 15H JSW 15H 1.1 1.5 5÷50 66÷38
3 JSWm 10M JSW 10M 0.75 1 5÷80 42÷21
4 JSWm 15M JSW 15M 1.1 1.5 5÷80 52÷30
بدنه: چدن پروانه: برنز

 

 

 

 

الکتروپمپ های خود مکش JSW

 

JSW

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 JSWm 3CH JSW 3CH 1.1 1.5 10÷70 60÷31 1.25" 1"
2 JSWm 3BH JSW 3BH 1.5 2 10÷80 70÷39
3 - JSW 3AH 2.2 3 10÷80 90÷50
4 JSWm 3CL JSW 3CL 1.1 1.5 10÷160 40÷15
5 JSWm 3BL JSW 3BL 1.5 2 10÷160 48÷22
6 - JSW 3AL 2.2 3 10÷160 60÷35
بدنه: چدن پروانه: برنز

 

 

 

 

الکتروپمپ های خود مکش (مخصوص گازوئیل) CK

 

CK

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 CKm 50-Bp * CK 50-Bp * 0.25 0.33 5÷40 20÷5 0.75" 0.75"
2 CKm 50 CK 50 0.37 0.50 5÷40 31÷5
3 CKm 80E CK 80E 0.55 0.75 5÷50 46÷10 1" 1"
4 CKm 90E CK 90E 0.75 1 5÷50 49÷13
بدنه: چدن پروانه: برنز (با مکانیکال سیل مخصوص مواد نفتی) CK 50-Bp = الکتروپمپ با شیر برگشت برای تنظیم فشار

 

 

 

 

الکتروپمپ های خود مکش (مخصوص گازوئیل) CKR

 

CKR

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 CKRm 100E CKR 100E 0.75 1 5÷50 52÷16 1" 1"
بدنه: چدن پروانه: برنز (با مکانیکال سیل مخصوص مواد نفتی)

 

 

 

 

الکتروپمپ های خود مکش طبقاتی (سانتریفیوژ) PLURIJET

 

PLURIJET

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 PLURIJETm 5/90 PLURIJET 5/90 1.1 1.5 5÷80 76÷33 1.25" 1"
2 PLURIJETm 6/90 PLURIJET 6/90 1.5 2 5÷80 93÷43
3 PLURIJETm 4/130 PLURIJET 4/130 1.5 2 5÷130 65÷31
4 PLURIJETm 4/100 * PLURIJET 4/100 0.75 1 5÷130 45÷5 1"
بدنه پمپ: استنلس استیل 304 و چدن پروانه: تکنوپلیمر (*)بدنه پمپ: چدن

 

 

 

 

الکتروپمپ های سانتریفیوژ نصب با فلنج NF

 

NF

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 NFm (129A) NF 129A 1.5 2 100÷500 22÷10 2" 2"
2 NFm (130B) NF 130B 1.5 2 200÷1100 14.5÷5 3" 3"
3 - NF 130A 2.2 3 200÷1200 18.1÷6
بدنه پمپ: چدن پروانه: برنز

 

 

 

 

الکتروپمپ های سانتریفیوژ (فلنج دار) F

 

F

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 Fm 32/160C F 32/160C 1.5 2 100÷350 24÷14 2"
(50)
1.25"
(32)
2 Fm 32/160B F 32/160B 2.2 3 100÷400 30÷17
3 - F 32/160A 3 4 100÷450 37÷24
4 - F 32/200C 4 5.5 100÷450 44÷31.5
5 - F 32/200B 5.5 7.5 100÷500 51÷36
6 - F 32/200A 7.5 10 100÷500 57÷44
7 - F 32/200BH 3 4 100÷300 45÷37
8 - F 32/200AH 4 5.5 100÷320 55÷46
9 Fm 40/160C F 40/160C 2.2 3 100÷600 27÷14 2.5"
(65)
1.5"
(40)
10 - F 40/160B 3 4 100÷600 32÷20
11 - F 40/160A 4 5.5 100÷700 38÷20
12 - F 40/200B 5.5 7.5 100÷700 47÷28
13 - F 40/200A 7.5 10 100÷700 55÷41
14 - F 40/250C 9.2 12.5 100÷700 64÷47
15 - F 40/250B 11 15 100÷700 71÷55
16 - F 40/250A 15 20 100÷700 88÷72
17 Fm 50/125C F 50/125C 2.2 3 300÷1200 17.5÷6 2.5"
(65)
2"
(50)
18 - F 50/125B 3 4 300÷1200 20.7÷9
19 - F 50/125A 4 5.5 300÷1200 23.5÷13
20 - F 50/160C 4 5.5 300÷1000 27÷16
21 - F 50/160B 5.5 7.5 300÷1100 32÷21
22 - F 50/160A 7.5 10 300÷1100 37÷27
23 - F 50/200C 11 15 400÷1700 44÷30
24 - F 50/200B 15 20 400÷1700 52÷38
25 - F 50/200A 18.5 25 400÷1800 61÷45
26 - F 50/200AR 22 30 400÷1800 69÷53
27 - F 50/250D 9.2 12.5 300÷900 51÷32
28 - F 50/250C 11 15 300÷900 59÷42
29 - F 50/250B 15 20 300÷1000 72÷59
30 - F 50/250A 18.5 25 300÷1000 85÷73
31 - F 50/250AR 22 30 300÷1000 95÷83
32 - F 65/125C 4 5.5 600÷1800 16÷11 3"
(80)
2.5"
(65)
33 - F 65/125B 5.5 7.5 600÷2000 18÷13
34 - F 65/125A 7.5 10 600÷2200 23÷18
35 - F 65/160C 9.2 12.5 600÷2200 32÷22
36 - F 65/160B 11 15 600÷2400 36.5÷23
37 - F 65/160A 15 20 600÷2400 40.5÷28
38 - F 65/200B 15 20 400÷2000 45÷35.5
39 - F 65/200A 18.5 25 400÷2100 51÷40
40 - F 65/200AR 22 30 400÷2100 57÷46
41 - F 80/160D 11 15 500÷4000 25÷10 4"
(100)
3"
(80)
42 - F 80/160C 15 20 500÷4000 30÷15
43 - F 80/160B 18.5 25 500÷4000 35÷20
44 - F 80/160A 22 30 500÷4000 40÷25
45 - F 100/160C 15 20 1000÷5000 28÷12 5"
(125)
4"
(100)
46 - F 100/160B 18.5 25 1000÷5500 32÷13
47 - F 100/160A 22 30 1000÷6000 35÷15
بدنه پمپ: چدن پروانه: چدن

 

 

 

 

الکتروپمپ های سانتریفیوژ استاندارد (فلنج دار) F-INOX

 

F-INOX

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 - F 50/160C-I 4 5.5 300÷1000 27÷16 2.5"
(65)
2"
(50)
2 - F 50/160B-I 5.5 7.5 300÷1100 32÷21
3 - F 50/160A-I 7.5 10 300÷1100 37÷27
4 - F 65/125C-I 4 5.5 600÷1800 16÷11 3"
(80)
2.5"
(65)
5 - F 65/125B-I 5.5 7.5 600÷2000 18÷13
6 - F 65/125A-I 7.5 10 600÷2200 23÷18
بدنه پمپ: استنلس استیل 316 پروانه: استنلس استیل 316 شافت: استنلس استیل 316 مکانیکال سیل Viton

 

 

 

 

الکتروپمپ های سانتریفیوژ استنلس استیل (AISI 304) AL-RED

 

AL-RED

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 AL-RED
(135m)
AL-RED
(135)
0.75 1 20÷160 21÷10 1.25" 1"
بدنه پمپ: استنلس استیل (اختصاصی شرکت پدرولو تحت شماره ثبت شده 342159-0003) پروانه: استنلس استیل 304

 

 

 

 

پمپ سیرکولاتور DHL

 

DHL

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قابلیت ها اتصالات
تک فاز آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
سرعت ورودی خروجی
1 DHL 25/55-180 0.3÷3.3 5÷1 3 1.5" 1"
2 DHL 25/65-180 0.3÷3.5 6.5÷1 3 1.5" 1"
3 DHL 32/70-180 0.3÷3.5 7÷1 3 2" 1.25"
4 DHL 25/55-130 0.3÷3.3 5÷1 3 1.5" 1"

 

 

 

 

مشاوره آنلاین و تلفنی

پشتیبانی و راهنمایی مشتریان از طریق مرکز ارتباط با مشتریان

ارسال به سراسر کشور

تحویل و نصب از طریق سیستم توزیع در سراسر کشور

خدمات پس از فروش

نصب و راه اندازی ، تعمیر در صورت خرابی

ضمانت اصالت کالا

فروش محصول با گارانتی اصل و معتبر