لوگوی آبیاران
ژنراتور موتور برق الکتروموتور پمپ آب کمپرسور گیربکس تجهیزات برق صنعتی سایر محصولات

پمپ گریز از مرکز (سانتریفیوژ)

 

 

پمپ های گریز از مرکز (سانتریفیوژ) کارخانه Pedrollo ساخت کشور ايتاليا 

الکتروپمپ های بشقابی سانتریفیوژ CP

 

CP

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 CPm 130 CP 130 0.37 0.50 10÷80 22÷14 1" 1"
2 CPm 158 CP 158 0.75 1 10÷90 34÷25
3 CPm 170 CP 170 1.1 1.5 30÷120 38÷22 1.25" 1"
4 CPm 190* CP 190* 1.5 2 30÷140 46÷26
5 - CP 200 2.2 3 30÷150 55÷36
پروانه: استنلس استیل (اختصاصی شرکت پدرولو ثبت شده تحت شماره 406160-0001) بدنه: چدن (*)پروانه: برنز

 

 

 

 

الکتروپمپ های بشقابی سانتریفیوژ CP

 

CP

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 CPm 220C CP 220C 2.2 3 50÷450 31.5÷21 2" 2"
2 - CP 220B 3 4 50÷450 37.5÷25
3 - CP 220A 4 5.5 50÷450 48.5÷36
4 - CP 230A 5.5 7.5 100÷900 45.5÷15
5 - CP 250C * 7.5 10 100÷900 56÷24
6 - CP 250A * 11 15 100÷900 73÷37
بدنه پمپ: چدن پروانه: برنز (*)پروانه: چدن

 

 

 

 

الکتروپمپ های بشقابی سانتریفیوژ استاندارد شده CP

 

CP

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 CPm 25/160B CP 25/160B 1.1 1.5 50÷200 32.5÷18 1.5" 1"
2 CPm 25/160A CP 25/160A 1.5 2 50÷220 37÷20
بدنه پمپ: چدن پروانه: برنز

 

 

 

 

الکتروپمپ بشقابی مخصوص آب دریا (شور) CP-BZ

 

CP-BZ

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 CPm 158-BZ CP 158-BZ 0.75 1 10÷90 34÷25 1" 1"
بدنه پمپ: برنز پروانه: برنز

 

 

 

 

الکتروپمپ هاي با پروانه شعاعی PK

 

PK

 

جدول مشخصات فني:

رديف مدل پمپ قدرت قابليت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کيلووات اسب آبدهي
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودي خروجي
1 pkm 60 pk 60 0.37 0.50 5÷40 38÷5 1" 1"
2 pkm 60
(Overload)
- 0.37 0.50 5÷40 38÷5
3 pkm 80 pk 80 0.75 1 5÷50 66÷22
4 pkm 90 pk 90 0.75 1 5÷40 82÷5 3/4" 3/4"
5 pkm 100 pk 100 1.1 1.5 5÷70 80÷15 1" 1"
6 - pk 200 1.5 2 5÷80 86÷10
7 - pk 300 2.2 3 5÷90 95÷10
بدنه پمپ: چدن پروانه: برنز براکت پشت پمپ بصورت برنز (اختصاصي شرکت پدرولو ثبت شده تحت شماره 72753)

 

 

 

 

الکتروپمپ های پروانه شعاعی مخصوص آب دریا (شور) PK-BZ

 

PK-BZ

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 PKm 60-BZ PK 60-BZ 0.37 0.50 5÷40 38÷5 1" 1"
بدنه پمپ: برنز پروانه: برنز شافت: استنلس استیل 316

 

 

 

 

الکتروپمپ های پروانه شعاعی (بدنه استیل) PK-I

 

PK-I

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 PKm 60-I PK 60-I 0.37 0.50 5÷40 38÷5 1" 1"
بدنه پمپ: استنلس استیل 316 پروانه: برنز شافت: استنلس استیل 316

 

 

 

 

الکتروپمپ هاي با پروانه شعاعی (خود مکش) PKS

 

PKS

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 pksm 60 pks 60 0.37 0.50 5÷40 38÷5 1" 1"
بدنه پمپ: چدن پروانه: برنز براکت پشت پمپ بصورت برنز (اختصاصی شرکت پدرولو ثبت شده تحت شماره 72753)

 

 

 

 

الکتروپمپ هاي با پروانه شعاعی (ارتفاع بالا) PQ

 

PQ

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 PQ 3000 2.2 3 10÷50 160÷50 0.75" 0.75"
بدنه پمپ: چدن پروانه: برنز براکت پشت پمپ بصورت برنز (اختصاصی شرکت پدرولو ثبت شده تحت شماره 72753) IP: 55

 

 

 

 

الکتروپمپ های پروانه شعاعی (صنعتی) PQ

 

PQ

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 PQm 60 PQ 60 0.37 0.50 5÷40 38÷5 1" 1"
بدنه پمپ: چدن پروانه: برنز

 

 

 

 

الکتروپمپ های سانتریفیوژ (آبدهی زیاد) HF

 

HF

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 HFm 6B HF 6B 1.5 2 200÷1100 14.5÷5 3" 3"
2 - HF 6A 2.2 3 200÷1200 18.1÷6
3 - HF 8B 3 4 200÷1200 21÷9 4" 4"
4 - HF 20B 3 4 400÷1700 15.5÷2
5 - HF 20A 4 5.5 400÷1800 18.5÷2
6 - HF 30B * 5.5 7.5 600÷2000 18÷13
7 - HF 30A * 7.5 10 600÷2200 23÷18
بدنه پمپ: چدن پروانه: برنز (*)پروانه: چدن

 

 

 

 

الکتروپمپ های سانتریفیوژ (آبدهی متوسط) HF

 

HF

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 HFm 50A HF 50A 0.55 0.75 50÷300 11.5÷6 1.5" 1.5"
2 HFm 51A HF 51A 0.75 1 50÷300 20.2÷8.4
3 HFm 5B HF 5B 0.75 1 100÷500 13.2÷5 2" 2"
4 HFm 5A HF 5A 1.1 1.5 100÷600 13.8÷3
5 HFm 5AM HF 5AM 1.5 2 100÷500 22÷10
بدنه پمپ: چدن پروانه: برنز

 

 

 

 

الکتروپمپ های سانتریفیوژ (دو پروانه) 2CP

 

2CP

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 2CPm 25/130N * 2CP 25/130N * 0.75 1 20÷100 39÷15 1.25" 1"
2 2CPm 25/140H 2CP 25/140H 1.1 1.5 20÷100 53÷24
3 2CPm 160/160 2CP 160/160 1.5 2 20÷110 64÷30
4 2CPm 25/140M 2CP 25/140M 1.1 1.5 20÷140 46÷22 1.5"
5 2CPm 25/160B 2CP 25/160B 1.5 2 20÷160 56÷26
6 - 2CP 25/160A 2.2 3 20÷180 66.5÷28
7 2CPm 32/200C 2CP 32/200C 3 4 40÷250 66.5÷36 1.25"
8 - 2CP 32/200B 4 5.5 40÷250 81÷49
9 - 2CP 32/210B 5.5 7.5 40÷250 94÷56 2"
10 - 2CP 32/210A 7.5 10 40÷250 111÷74
11 - 2CP 40/180C 4 5.5 100÷350 62÷35 1.5"
12 - 2CP 40/180B 5.5 7.5 100÷400 73÷46
13 - 2CP 40/180A 7.5 10 100÷400 85÷60
بدنه پمپ: چدن پروانه: برنز (*)پروانه: استنلس استیل

 

 

 

 

الکتروپمپ های سانتریفیوژ (پروانه باز) NGA

 

NGA

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 NGAm 1B NGA 1B 0.55 0.75 50÷325 17÷6 1.5" 1.5"
2 NGAm 1A NGA 1A 0.75 1 50÷350 19.5÷6
بدنه پمپ: چدن پروانه: استنلس استیل 316

 

 

 

 

الکتروپمپ های سانتریفیوژ (پروانه باز) PRO-NGA

 

PRO-NGA

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 PRO-NGAm 1B PRO-NGA 1B 0.55 0.75 50÷325 17÷6 1.5" 1.5"
2 PRO-NGAm 1A PRO-NGA 1A 0.75 1 50÷350 19.5÷6
بدنه پمپ: استنلس استیل 316 پروانه: استنلس استیل 316 شافت: استنلس استیل 316 مکانیکال سیل: Viton

 

 

 

 

الکتروپمپ های سانتریفیوژ چند طبقه 2-4CR

 

2-4CR

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 3CRm 80 3CR 80 0.45 0.60 5÷80 36÷5 1" 1"
2 4CRm 80 4CR 80 0.60 0.85 5÷80 48÷10
3 3CRm 100 3CR 100 0.60 0.85 5÷120 35.5÷5
بدنه پمپ: استنلس استیل 304 پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ های خود مکش JCR

 

JCR

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 JCRm 10H JCR 10H 0.75 1 5÷50 50÷22 1.25" 1"
2 JCRm 15H JCR 15H 1.1 1.5 5÷50 67÷32
3 JCRm 10M JCR 10M 0.75 1 5÷80 44÷19
4 JCRm 15M JCR 15M 1.1 1.5 5÷80 53÷27
بدنه پمپ: استنلس استیل AISI 304 پروانه: تکنوپلیمر

 

 

 

 

الکتروپمپ های خود مکش JSW

 

JSW

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 JSWm 10H JSW 10H 0.75 1 5÷50 51÷28 1" 1"
2 JSWm 15H JSW 15H 1.1 1.5 5÷50 66÷38
3 JSWm 10M JSW 10M 0.75 1 5÷80 42÷21
4 JSWm 15M JSW 15M 1.1 1.5 5÷80 52÷30
بدنه: چدن پروانه: برنز

 

 

 

 

الکتروپمپ های خود مکش JSW

 

JSW

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 JSWm 3CH JSW 3CH 1.1 1.5 10÷70 60÷31 1.25" 1"
2 JSWm 3BH JSW 3BH 1.5 2 10÷80 70÷39
3 - JSW 3AH 2.2 3 10÷80 90÷50
4 JSWm 3CL JSW 3CL 1.1 1.5 10÷160 40÷15
5 JSWm 3BL JSW 3BL 1.5 2 10÷160 48÷22
6 - JSW 3AL 2.2 3 10÷160 60÷35
بدنه: چدن پروانه: برنز

 

 

 

 

الکتروپمپ های خود مکش (مخصوص گازوئیل) CK

 

CK

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 CKm 50-Bp * CK 50-Bp * 0.25 0.33 5÷40 20÷5 0.75" 0.75"
2 CKm 50 CK 50 0.37 0.50 5÷40 31÷5
3 CKm 80E CK 80E 0.55 0.75 5÷50 46÷10 1" 1"
4 CKm 90E CK 90E 0.75 1 5÷50 49÷13
بدنه: چدن پروانه: برنز (با مکانیکال سیل مخصوص مواد نفتی) CK 50-Bp = الکتروپمپ با شیر برگشت برای تنظیم فشار

 

 

 

 

الکتروپمپ های خود مکش (مخصوص گازوئیل) CKR

 

CKR

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 CKRm 100E CKR 100E 0.75 1 5÷50 52÷16 1" 1"
بدنه: چدن پروانه: برنز (با مکانیکال سیل مخصوص مواد نفتی)

 

 

 

 

الکتروپمپ های خود مکش طبقاتی (سانتریفیوژ) PLURIJET

 

PLURIJET

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 PLURIJETm 5/90 PLURIJET 5/90 1.1 1.5 5÷80 76÷33 1.25" 1"
2 PLURIJETm 6/90 PLURIJET 6/90 1.5 2 5÷80 93÷43
3 PLURIJETm 4/130 PLURIJET 4/130 1.5 2 5÷130 65÷31
4 PLURIJETm 4/100 * PLURIJET 4/100 0.75 1 5÷130 45÷5 1"
بدنه پمپ: استنلس استیل 304 و چدن پروانه: تکنوپلیمر (*)بدنه پمپ: چدن

 

 

 

 

الکتروپمپ های سانتریفیوژ نصب با فلنج NF

 

NF

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 NFm (129A) NF 129A 1.5 2 100÷500 22÷10 2" 2"
2 NFm (130B) NF 130B 1.5 2 200÷1100 14.5÷5 3" 3"
3 - NF 130A 2.2 3 200÷1200 18.1÷6
بدنه پمپ: چدن پروانه: برنز

 

 

 

 

الکتروپمپ های سانتریفیوژ (فلنج دار) F

 

F

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 Fm 32/160C F 32/160C 1.5 2 100÷350 24÷14 2"
(50)
1.25"
(32)
2 Fm 32/160B F 32/160B 2.2 3 100÷400 30÷17
3 - F 32/160A 3 4 100÷450 37÷24
4 - F 32/200C 4 5.5 100÷450 44÷31.5
5 - F 32/200B 5.5 7.5 100÷500 51÷36
6 - F 32/200A 7.5 10 100÷500 57÷44
7 - F 32/200BH 3 4 100÷300 45÷37
8 - F 32/200AH 4 5.5 100÷320 55÷46
9 Fm 40/160C F 40/160C 2.2 3 100÷600 27÷14 2.5"
(65)
1.5"
(40)
10 - F 40/160B 3 4 100÷600 32÷20
11 - F 40/160A 4 5.5 100÷700 38÷20
12 - F 40/200B 5.5 7.5 100÷700 47÷28
13 - F 40/200A 7.5 10 100÷700 55÷41
14 - F 40/250C 9.2 12.5 100÷700 64÷47
15 - F 40/250B 11 15 100÷700 71÷55
16 - F 40/250A 15 20 100÷700 88÷72
17 Fm 50/125C F 50/125C 2.2 3 300÷1200 17.5÷6 2.5"
(65)
2"
(50)
18 - F 50/125B 3 4 300÷1200 20.7÷9
19 - F 50/125A 4 5.5 300÷1200 23.5÷13
20 - F 50/160C 4 5.5 300÷1000 27÷16
21 - F 50/160B 5.5 7.5 300÷1100 32÷21
22 - F 50/160A 7.5 10 300÷1100 37÷27
23 - F 50/200C 11 15 400÷1700 44÷30
24 - F 50/200B 15 20 400÷1700 52÷38
25 - F 50/200A 18.5 25 400÷1800 61÷45
26 - F 50/200AR 22 30 400÷1800 69÷53
27 - F 50/250D 9.2 12.5 300÷900 51÷32
28 - F 50/250C 11 15 300÷900 59÷42
29 - F 50/250B 15 20 300÷1000 72÷59
30 - F 50/250A 18.5 25 300÷1000 85÷73
31 - F 50/250AR 22 30 300÷1000 95÷83
32 - F 65/125C 4 5.5 600÷1800 16÷11 3"
(80)
2.5"
(65)
33 - F 65/125B 5.5 7.5 600÷2000 18÷13
34 - F 65/125A 7.5 10 600÷2200 23÷18
35 - F 65/160C 9.2 12.5 600÷2200 32÷22
36 - F 65/160B 11 15 600÷2400 36.5÷23
37 - F 65/160A 15 20 600÷2400 40.5÷28
38 - F 65/200B 15 20 400÷2000 45÷35.5
39 - F 65/200A 18.5 25 400÷2100 51÷40
40 - F 65/200AR 22 30 400÷2100 57÷46
41 - F 80/160D 11 15 500÷4000 25÷10 4"
(100)
3"
(80)
42 - F 80/160C 15 20 500÷4000 30÷15
43 - F 80/160B 18.5 25 500÷4000 35÷20
44 - F 80/160A 22 30 500÷4000 40÷25
45 - F 100/160C 15 20 1000÷5000 28÷12 5"
(125)
4"
(100)
46 - F 100/160B 18.5 25 1000÷5500 32÷13
47 - F 100/160A 22 30 1000÷6000 35÷15
بدنه پمپ: چدن پروانه: چدن

 

 

 

 

الکتروپمپ های سانتریفیوژ استاندارد (فلنج دار) F-INOX

 

F-INOX

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 - F 50/160C-I 4 5.5 300÷1000 27÷16 2.5"
(65)
2"
(50)
2 - F 50/160B-I 5.5 7.5 300÷1100 32÷21
3 - F 50/160A-I 7.5 10 300÷1100 37÷27
4 - F 65/125C-I 4 5.5 600÷1800 16÷11 3"
(80)
2.5"
(65)
5 - F 65/125B-I 5.5 7.5 600÷2000 18÷13
6 - F 65/125A-I 7.5 10 600÷2200 23÷18
بدنه پمپ: استنلس استیل 316 پروانه: استنلس استیل 316 شافت: استنلس استیل 316 مکانیکال سیل Viton

 

 

 

 

الکتروپمپ های سانتریفیوژ استنلس استیل (AISI 304) AL-RED

 

AL-RED

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قدرت قابلیت ها اتصالات
تک فاز سه فاز کیلووات اسب آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
ورودی خروجی
1 AL-RED
(135m)
AL-RED
(135)
0.75 1 20÷160 21÷10 1.25" 1"
بدنه پمپ: استنلس استیل (اختصاصی شرکت پدرولو تحت شماره ثبت شده 342159-0003) پروانه: استنلس استیل 304

 

 

 

 

پمپ سیرکولاتور DHL

 

DHL

 

جدول مشخصات فني:

ردیف مدل پمپ قابلیت ها اتصالات
تک فاز آبدهی
(L/Min)
ارتفاع
(متر)
سرعت ورودی خروجی
1 DHL 25/55-180 0.3÷3.3 5÷1 3 1.5" 1"
2 DHL 25/65-180 0.3÷3.5 6.5÷1 3 1.5" 1"
3 DHL 32/70-180 0.3÷3.5 7÷1 3 2" 1.25"
4 DHL 25/55-130 0.3÷3.3 5÷1 3 1.5" 1"

 

 

 

 

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
هولدینگ آبیاران پویان آذر

بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت دراز فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد

تماس با واحد فروش
واتس آپ