پروژه توزیع برق خراسان شمالی

پروژه بیمارستان 29 بهمن تبریز

پروژه شرکت توزیع برق ارومیه

پروژه ایستگاه پمپاژ خدا آفرین

پروژه ساختمان جدید شرکت نفت

پروژه مجتمع سرچشمه کرمان

پروژه یک شرکت پیمانکار در تبریز

پروژه 6 دستگاه دیزل ژنراتور 2500kva

پروژه بیمارستان های شیراز و بوشهر

پروژه آب و فاضلاب سلماس