پروژه توزیع برق خراسان شمالی

پروژه بیمارستان 29 بهمن تبریز

پروژه شرکت توزیع برق ارومیه

پروژه ایستگاه پمپاژ خدا آفرین

پروژه ساختمان جدید شرکت نفت

پروژه مجتمع سرچشمه کرمان

پروژه یک شرکت پیمانکار در تبریز

پروژه 6 دستگاه دیزل ژنراتور 2500kva

پروژه بیمارستان های شیراز و بوشهر

پروژه آب و فاضلاب سلماس

دفاتر رسمی فروش

دفتر تبریز
041-3442-7241
دفتر تهران
021-6664-8110
شعبه 2 تبریز
041-3281-8740

کارشناسان فروش

شبانی
0914-916-6602
محمدی
0990-509-5494
غلامی
0990-509-5502
زمانی
0936-663-5316
طاهرمنش
0990-509-5505
گفتگوی آنلاین
تماس با من