فهرست مطلب

 

شرکت آبیاران به عنوان عاملیت فروش گیربکس و موتورگیربکس های تولیدی کمپانی یلماز آماده ارائه هرگونه خدمات به هم میهنان عزیز است. شما می توانید با یک تماس تلفنی محصول مورد نظر خود را سفارش دهید  .

catalog download

Yilmaz M Series

mv-3 mtf3 mt-3 mrf-3 mr-3 mn-3
انواع گیربکس های یلماز Yilmaz انواع گیربکس های یلماز Yilmaz انواع گیربکس های یلماز Yilmaz انواع گیربکس های یلماز Yilmaz انواع گیربکس های یلماز Yilmaz انواع گیربکس های یلماز Yilmaz

 

Yilmaz N Series

nn-3 nnb3-3 nr-3 nrb-3
Yilmaz N Series Yilmaz N Series Yilmaz N Series Yilmaz N Series
nt-3 ntb-3 nv-3 nvb-3
Yilmaz N Series Yilmaz N Series Yilmaz N Series Yilmaz N Series

 

 mn

قدرت [kW] سرعت خروجی n2 [r.p.m] گشتاور خروجی M2 [Nm] نرخ تبدیل i نیروی وارد بر بار Fqgv [N] فاکتور سرویس fs تیپ موتور جریان [A] وزن [kg]
0,12 0,28 3214 5032,93 - 0,8 MR506-63/4a 0,43 165
0,18 0,33 2718 4253,68 16000 1,0 NR506-63/4a 167
0,45 1969 3080,93 25147 1,4
0,51 1751 2738,37 27050 1,5
0,66 1364 2129,31 29954 2,0
0,78 1154 1799,63 31325 2,3
0,82 1112 1702,31 31580 2,4 MR505-63/4a 0,43 163
0,97 941 1438,74 32588 2,9 NR505-63/4a 165
0,55 1648 2522,85 15544 0,9 MR475-63/4a 0,43 100
0,66 1378 2107,15 19007 1,1 NR475-63/4a 103
0,70 1302 1990,76 19813 1,2
0,81 1139 1738,98 21389 1,4
0,86 1070 1631,08 22021 1,4
1,0 910 1386,75 23312 1,7
1,1 845 1285,79 23794 1,8
1,2 792 1204,49 24176 2,0
1,3 694 1053,93 24837 2,2
1,5 617 934,94 25325 2,5
0,88 1043 1596,90 5437 0,8 MR375-63/4a 0,43 76
0,99 923 1411,75 9405 0,9 NR375-63/4a 78
1,2 777 1187,44 9405 1,1
1,4 661 1009,53 9405 1,2
1,6 567 864,99 11484 1,4
1,8 513 782,79 12459 1,6
2,0 454 691,22 13481 1,8
2,2 424 645,65 13869 1,9
2,6 359 545,70 14725 2,3
2,8 332 493,24 15874 2,5 MR374-63/4a 0,43 55
3,3 284 421,85 16253 2,9 NR374-63/4a 58
3,8 249 369,93 16511 3,3
1,2 789 1206,98 - 0,8 MR285-63/4a 0,43 74
1,4 664 1015,21 5647 0,9 NR285-63/4a 75
1,6 565 863,11 7251 1,1
1,9 484 739,53 8881 1,2
2,1 439 669,25 9992 1,4
2,4 375 573,81 10565 1,6
2,8 322 491,50 11267 1,9
3,2 290 431,18 11545 2,1 MR284-63/4a 0,43 74
3,8 248 368,77 12014 2,4 NR284-63/4a 75
4,3 218 323,39 12318 2,8
1,7 541 827,44 6300 0,8 MR275-63/4a 0,43 41
1,9 474 724,01 6900 0,9 NR275-63/4a 43
2,3 392 598,70 7500 1,1
2,8 328 499,32 7900 1,4
3,3 275 418,57 7950 1,6
3,9 236 358,33 7950 1,9

 mn

قدرت [kW] سرعت خروجی n2 [r.p.m] گشتاور خروجی M2 [Nm] نرخ تبدیل i نیروی وارد بر بار Fqgv [N] فاکتور سرویس fs تیپ موتور جریان [A] وزن [kg]
0,12 4,2 219 332,52 7950 2,1 MR275-63/4a 0,43 41
0,18 5,6 166 252,20 7950 2,7 NR275-63/4a 43
6,5 142 215,91 7950 3,2
6,8 135 205,95 7950 3,3
7,8 119 180,21 7950 3,8
9,4 98 149,02 7950 4,6
10 105 138,55 7950 4,3 MR273-63/4a 0,43 30
11 91 121,03 7950 4,9 NR273-63/4a 32
12 86 113,52 7950 5,2
14 75 99,21 6256 2,7 MR173-63/4a 0,43 16
16 66 87,60 6004 3,0 NR173-63/4a 17
17 62 81,82 5869 3,2
20 52 69,16 5550 3,8
24 44 57,76 5228 4,6
28 38 49,81 4976 5,3
31 34 45,18 2928 2,4 MR003-63/4a 0,43 11,5
35 30 40,04 2841 2,7 NR003-63/4a 12,5
44 24 32,02 2659 3,4
49 21 28,38 2576 3,8
58 18 24,13 2457 4,5
66 16 21,26 2364 5,1
68 16 20,66 2346 5,2
73 15 19,17 2294 5,6
77 14 18,20 2256 5,9
83 13 16,89 2206 6,4
95 11 14,67 2110 7,4
103 10 13,61 2063 7,8
126 9 11,14 1936 7,6 MR002-63/4a 0,43 11
142 8 9,87 1872 10,3 NR002-63/4a 12
161 7 8,70 1798 11,1
166 6 8,45 1783 11,4
179 6 7,84 1741 11,9
188 6 7,45 1712 12,4
203 5 6,91 1672 13,0
233 5 6,00 1598 14,3
251 4 5,57 1560 15,0
307 3 4,56 1460 16,6
359 3 3,90 1389 18,4
387 3 3,62 1356 19,1
0,18 0,08 17215 10999,36 35563 0,8 MR876-71/6a 0,62 605
0,25 0,11 13352 8522,73 35563 1,0 NR876-71/6a 620
0,12 11549 7386,89 57038 1,1
0,14 10090 6448,12 68870 1,3
0,16 8907 5688,16 76677 1,5
0,18 7929 5060,37 82190 1,6
0,20 7107 4533,03 86403 1,8
0,23 6242 3975,12 90537 2,1
0,26 5527 3514,23 93589 2,4
0,30 4658 2955,86 96973 2,8
0,36 3967 2513,01 99407 3,3

 mn

قدرت [kW] سرعت خروجی n2 [r.p.m] گشتاور خروجی M2 [Nm] نرخ تبدیل i نیروی وارد بر بار Fqgv [N] فاکتور سرویس fs تیپ موتور جریان [A] وزن [kg]
0,18 0,33 4304 4253,68   0,6 MR506-63/4b 0,64 165
0,25 0,45 3117 3080,93 5614 0,9 NR506-63/4b 167
0,51 2772 2738,37 15098 1,0
0,66 2159 2129,31 23288 1,3
0,82 1761 1702,31 26962 1,5 MR505-63/4b 0,64 158
0,97 1490 1438,74 29064 1,8 NR505-63/4b 160
1,3 1080 1042,08 31780 2,5
1,5 960 926,21 32480 2,8
0,81 1804 1738,98 12956 0,9 MR475-63/4b 0,64 111
0,86 1693 1631,08 14862 0,9 NR475-63/4b 115
1,0 1441 1386,75 18292 1,1
1,1 1339 1285,79 19409 1,2
1,2 1253 1204,49 20314 1,2
1,3 1119 674,46 21568 1,4 MR474-71/6a 0,62 94
1,5 1001 603,46 22595 1,5 NR474-71/6a 98
1,7 880 529,93 23518 1,8
2,0 736 442,61 24538 2,1
2,2 696 418,16 24648 2,2
2,6 577 346,07 25568 2,7
3,0 494 295,98 26053 3,1
1,4 1046 1009,53 3337 0,8 MR375-63/4b 0,64 76
1,6 897 864,99 3337 0,9 NR375-63/4b 81
1,8 817 493,24 9974 1,0 MR374-71/6a 0,62 58
2,1 698 421,85 11918 1,2 NR374-71/6a 61
2,4 613 369,93 13024 1,3
2,8 525 493,24 14025 1,6 MR374-63/4b 0,64 55
3,3 449 421,85 14827 1,8 NR374-63/4b 58
3,8 394 369,93 15332 2,1
5,7 280 157,76 16280 2,9 MR373-71/6a 0,62 54
6,5 246 138,72 16151 3,3 NR373-71/6a 57
2,1 715 431,18 0,8 MR284-71/6a 0,62 62
2,4 611 368,77 5855 1,0 NR284-71/6a 65
2,8 536 323,39 7754 1,1
3,2 459 431,18 9218 1,3 MR284-63/4b 0,64 60
3,8 393 368,77 10243 1,5 NR284-63/4b 63
4,3 345 323,39 10898 1,7
4,9 305 285,89 11380 2,0
5,8 257 240,47 11921 2,3
6,5 245 137,91 12046 2,4 MR283-71/6a 0,62 40
7,9 203 114,14 12459 3,0 NR283-71/6a 42

 

محصولات

فروش ویژه پمپ شناور
 
telegram
آبیاران در شبکه های اجتماعی
Google Plus instagram Twitter Linkedinn Facebook

تماس با ما

شعبه مرکزی: تبریز،میدان راه آهن، جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین.
تلفن: [10 خط] - (041) 34427241

شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی.
تلفن: [10 خط] - 32818740 (041)

کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، جنب دانشکده صنایع و معادن، گروه کارخانجات شرکت آبیاران

دفتر فروش تهران:
تلفن: [10 خط] - 66648110 (021)
 

فرم استعلام قیمت دیزل ژنراتور

captcha
کارشناسان فروش:
دفتر فروش مرکزی: ۰۴۱ ۳۴۴۲ ۷۲۴۱
شعبه تبریز - چهارراه نادر: ۰۴۱ ۳۲۸۱ ۸۷۴۰
کارشناس فروش گیربکس دفتر تهران: ستاری  ۰۲۱ ۶۶۶ ۴۸ ۱۱۰