گیربکس های آویز یا شفت موازی

گیربکس های آویز یا شفت موازی

گیربکس آویز نوع دیگری از گیربکس هلیکال میباشد. دنده های این دستگاه از نوع هلیکال بوده اما تفاوت آن با گیربکس شفت مستقیم از ظاهرآن کاملا مشخص می باشد . در گیربکس شفت مستقیم ، شفت گیربکس با شفت موتور موازی و تقریبا هم مرکز میباشد . اما در گیربکس آویز شفت گیربکس با شفت موتور موازی اما غیر هم مرکز میباشد. به همین دلیل به این نوع گیربکس شفت موازی هم گفته میشود. تفاوت دیگر گیربکس آویز با شفت مستقیم در تولید گشتاورهای بالاتر(دورهای پایینتر) می باشد. همچنین در گیربکس آویز دنده ها زیر همدیگر قرار میگیرند و ابعاد گیربکس در راستای افقی کمتر میشود و این حجم به ابعاد عمودی گیربکس اضافه میشود . لذا در طراحی دستگاه هایی که محدودیت ابعاد در راستای افق داریم اما محدودیت حجم در راستای عمود نداشته باشیم گیربکس های آویز مورد استفاده قرار میگیرند. به علاوه گیربکس های شفت مستقیم برای تولید گشتاورهای بالا (و دورهای پایین) نیاز به ترکیب دو گیربکس دارند – که به آن گیربکس شفت مستقیم مرکب میگویند- که این دستگاه ها طول زیادی دارند و معمولا در جاهایی که محدودیت فضا وجود دارد نمیتوانند مورد استفاده قرار گیرند . در این موارد مزیت گیربکس آویز بیشتر نمایان می شود.

در گیربکس های آویز همچون گیربکس های شفت مستقیم مشخص کردن توان الکتروموتور و دور اهمیت دارد.

در اغلب موارد گیربکس آویز در نوع هالوشفت(شفت توخالی) تولید میشوند.

نمایش بیشتر

سایر محصولات آبیاران


تماس با واحد فروش
واتس آپ