کارواش های فشارقوی

logo centrum karcher


 
Cold water high-pressure cleaners

Cold water compact class

  Cold water high-pressure cleaners HD 6/15 C
HD 6/15 C 
Cold water high-pressure cleaners HD 6/15 CX Plus
HD 6/15 CX Plus 
Cold water high-pressure cleaners HD 5/12 C
HD 5/12 C 
 
       
spacer
spacer
Supply voltage (Ph/V/Hz)  1/230/50 1/230/50 1/230/50  
spacer
Flow rate (l/h)  230-560 230-560 500  
spacer
Operating pressure (bar/MPa)  30-150/3-15 30-150/3-15 120/12  
spacer
Max. pressure (bar/MPa)  190/19 190/19 150/15  
spacer
Max. inlet temperature (°C)  up to 60 up to 60 up to 60  
spacer
Power rating (kW)  3.1 3.1 2.3  
spacer
Weight (kg)  23 28 22  
spacer
Measures (L x W x H) (mm)  360x375x925 360x400x925 360x375x925  
spacer
spacer
  Cold water high-pressure cleaners HD 5/11 C
HD 5/11 C 
Cold water high-pressure cleaners HD 7/18 C
HD 7/18 C 
Cold water high-pressure cleaners HD 5/17 C Plus
HD 5/17 C Plus 
 
       
spacer
spacer
Supply voltage (Ph/V/Hz)  1/230/50 3/400/50 1/230/50  
spacer
Flow rate (l/h)  500 240-700 250-500  
spacer
Operating pressure (bar/MPa)  115/11.5 20-175/2-17.5 30-170/3-17  
spacer
Max. pressure (bar/MPa)  130/13 215/21.5 215/21.5  
spacer
Max. inlet temperature (°C)  up to 60 up to 60 max. 60  
spacer
Power rating (kW)  2.2 5 3.2  
spacer
Weight (kg)  19 24 23  
spacer
Measures (L x W x H) (mm)  360x375x925 360x375x925 360x375x925  
spacer
spacer
  Cold water high-pressure cleaners HD 5/17 C
HD 5/17 C 
Cold water high-pressure cleaners HD 6/12-4 C
HD 6/12-4 C 
Cold water high-pressure cleaners Xpert-HD 7170
Xpert-HD 7170 
 
       
spacer
spacer
Supply voltage (Ph/V/Hz)  1/230/50 1/230/50 1/230/50  
spacer
Flow rate (l/h)  250-500 300-600 220-480  
spacer
Operating pressure (bar/MPa)  30-170/3-17 20-120/2-12 165/16.5  
spacer
Max. pressure (bar/MPa)  215/21.5 160/16 210  
spacer
Max. inlet temperature (°C)  60 up to 60 60  
spacer
Power rating (kW)  3.2 2.8 3.2  
spacer
Weight (kg)  23 24 23  
spacer
Measures (L x W x H) (mm)  360x375x925 360x375x925 360x375x925  
spacer
spacer

ابتدای صفحه

Super Class

  Cold water high-pressure cleaners HD 10/25-4 S
HD 10/25-4 S 
Cold water high-pressure cleaners HD 10/23-4 S
HD 10/23-4 S 
Cold water high-pressure cleaners HD 13/18-4 S Plus
HD 13/18-4 S Plus 
 
       
spacer
spacer
Supply voltage (Ph/V/Hz)  3/400/50 3/400/50 3/400/50  
spacer
Flow rate (l/h)  500-1000 1000 650-1300  
spacer
Operating pressure (bar/MPa)  30-250/3-25 230/23 30-180/3-18  
spacer
Max. pressure (bar/MPa)  275/27.5 253/25.3 198/19.8  
spacer
Max. inlet temperature (°C)  up to 60 60 up to 60  
spacer
Power rating (kW)  9.2 7.8 9.2  
spacer
Weight (kg)  62 62 62  
spacer
Measures (L x W x H) (mm)  560x500x1090 560x500x1090 560x500x1090  
spacer
Cleaning agent tank (l)  6 6 6  
spacer
spacer

ابتدای صفحه

Cold water middle class

  Cold water high-pressure cleaners HD 6/16-4 M
HD 6/16-4 M 
Cold water high-pressure cleaners HD 9/20-4 M
HD 9/20-4 M 
Cold water high-pressure cleaners HD 9/19 M
HD 9/19 M 
 
       
spacer
spacer
Supply voltage (Ph/V/Hz)  1/230/50 3/400/50 3/400/50  
spacer
Flow rate (l/h)  230-600 460-900 450-890  
spacer
Operating pressure (bar/MPa)  30-160/3-16 40-200/4-20 40-185/4-18.5  
spacer
Max. pressure (bar/MPa)  190/19 220/22 220/22  
spacer
Max. inlet temperature (°C)  up to 60 up to 60 up to 60  
spacer
Power rating (kW)  3.4 7 6.8  
spacer
Weight (kg)  48 48 43  
spacer
Measures (L x W x H) (mm)  467x407x1010 467x407x1010 467x407x1010  
spacer
spacer
  Cold water high-pressure cleaners HD 7/18-4 M
HD 7/18-4 M 
   
spacer
spacer
Supply voltage (Ph/V/Hz)  3/400/50  
spacer
Flow rate (l/h)  240-700  
spacer
Operating pressure (bar/MPa)  30-180/3-18  
spacer
Max. pressure (bar/MPa)  215/21.5  
spacer
Max. inlet temperature (°C)  up to 60  
spacer
Power rating (kW)  5  
spacer
Weight (kg)  49  
spacer
Measures (L x W x H) (mm)  467x407x1010  
spacer
spacer

ابتدای صفحه

 

Special units

  Cold water high-pressure cleaners HD 6/15 C
HD 7/10 CXF
   
spacer
spacer
Supply voltage Ph/V/Hz 3/400/50  
spacer
Flow rate (l/h) 250-700  
spacer
Operating pressure (bar/MPa) 10-100/1-10  
spacer
Max. pressure (bar/MPa) 120/12  
spacer
Max. inlet temperature (°C) 80  
spacer
Power rating (kW) 4.5  
spacer
Weight (kg) 31.3  
spacer
Measures (L x W x H) (mm) 375x360x935  
spacer
spacer

ابتدای صفحه

With combustion engine

  Cold water high-pressure cleaners HD 1050 DE
HD 1050 DE 
Cold water high-pressure cleaners HD 1050 B
HD 1050 B 
Cold water high-pressure cleaners HD 801 B
HD 801 B 
 
       
spacer
spacer
Operating pressure (bar/MPa)  40-230/4-23 40-230/4-23 150/15  
spacer
Max. pressure (bar/MPa)  250/25 250/25 160/16  
spacer
Flow rate (l/h)  400-930 400-930 650  
spacer
Max. inlet temperature (°C)  max. 60 max. 60 up to 60  
spacer
Engine type   L 100 AE/ diesel GX 390/ petrol GX 160/ petrol  
spacer
Engine manufacturer   Yanmar Honda Honda  
spacer
Engine performance, net.   - 8.2 3.6  
spacer
Engine performance, gross (kW/hp)  7.4/10 9.75/13 4/5.5  
spacer
Weight (kg)  103 66 34  
spacer
Measures (L x W x H) (mm)  1050x540x720 1044x549x662 1044x542x662  
spacer
spacer
  Cold water high-pressure cleaners HD 1040 B
HD 1040 B 
 
   
spacer
spacer
Operating pressure (bar/MPa)  10-210/1-21  
spacer
Max. pressure (bar/MPa)  230/23  
spacer
Flow rate (l/h)  200-850  
spacer
Max. inlet temperature (°C)  up to 60  
spacer
Engine type   GX 340/ petrol  
spacer
Engine manufacturer   Honda  
spacer
Engine performance, net.   7.1  
spacer
Engine performance, gross (kW/hp)  8/11  
spacer
Weight (kg)  60  
spacer
Measures (L x W x H) (mm)  1045x582x670  
spacer
spacer

ابتدای صفحه

 

Hot water high-pressure cleaners

Upright class

  Hot water high-pressure cleaners HDS 5/11 U
HDS 5/11 U 
Hot water high-pressure cleaners HDS 5/11 UX
HDS 5/11 UX 
 
     
spacer
Supply voltage (Ph/V/Hz)  1/230/50 1/230/50  
spacer
Flow rate (l/h)  450 450  
spacer
Pressure (bar/MPa)  110/11 110/11  
spacer
Max. temperature (°C)  max. 80 max. 80  
spacer
Power rating (kW)  2.2 2.2  
spacer
Heating oil consumption, full load (kg/h)  2.4 2.4  
spacer
Fuel tank (l)  6.5 6.5  
spacer
Weight (kg)  68 70  
spacer
Measures (L x W x H) (mm)  620x620x990 620x620x1160  
spacer
Cleaning agent tank   - -  
spacer
spacer

ابتدای صفحه

Hot water compact class

  Hot water high-pressure cleaners HDS 558 C Eco
HDS 558 C Eco 
Hot water high-pressure cleaners HDS 7/16 C
HDS 7/16 C 
Hot water high-pressure cleaners HDS 8/17 C
HDS 8/17 C 
 
       
spacer
Supply voltage (Ph/V/Hz)  1/230/50 3/400/50 3/400/50  
spacer
Flow rate (l/h)  280-550 270-660 290-760  
spacer
Pressure (bar/MPa)  30-140/3-14 30-160/3-16 30-170/3-17  
spacer
Max. temperature (°C)  max. 155-max. 80 80-155 80-155  
spacer
Power rating (kW)  3.2 4.7 5.7  
spacer
Heating oil consumption, full load (kg/h)  4 4.1 4.7  
spacer
Fuel tank (l)  16 15 15  
spacer
Weight (kg)  84 103 106  
spacer
Measures (L x W x H) (mm)  940x600x740 1060x650x920 1060x650x920  
spacer
Cleaning agent tank (l)  8 10 10  
  Hot water high-pressure cleaners HDS 551 C Eco *EU
HDS 551 C Eco *EU 
Hot water high-pressure cleaners HDS 8/18-4 C
HDS 8/18-4 C 
 
     
spacer
Supply voltage (Ph/V/Hz)  1/230/50 3/400/50  
spacer
Flow rate (l/h)  550 300-800  
spacer
Pressure (bar/MPa)  140/14 30-180/3-18  
spacer
Max. temperature (°C)  max. 80 80-155  
spacer
Power rating (kW)  3.2 6  
spacer
Heating oil consumption, full load (kg/h)  4 5  
spacer
Fuel tank (l)  16 15  
spacer
Weight (kg)  80 112  
spacer
Measures (L x W x H) (mm)  940x600x740 1060x650x920  
spacer
Cleaning agent tank (l)  8 10  
spacer

ابتدای صفحه

Hot water middle class

  Hot water high-pressure cleaners HDS 9/18-4 M
HDS 9/18-4 M 
Hot water high-pressure cleaners HDS 10/20-4 M
HDS 10/20-4 M 
Hot water high-pressure cleaners HDS 10/20 -4M CLASSIC
HDS 10/20 -4M CLASSIC 
 
       
Supply voltage (Ph/V/Hz)  3/400/50 3/400/50 3/400/50  
spacer
Flow rate (l/h)  450-900 500-1000 500-1000  
spacer
Pressure (bar/MPa)  30-180/3-18 30-200/3-20 30-200/3-20  
spacer
Max. temperature (°C)  80-155 80-155 155-80  
spacer
Power rating (kW)  6.4 7.8 7.8  
spacer
Heating oil consumption, full load (kg/h)  5.8 6.4 6.4  
spacer
Fuel tank (l)  25 25 25  
spacer
Fuel tank   - - -  
spacer
Weight (kg)  156 171 171  
spacer
Measures (L x W x H) (mm)  1330x750x1060 1330x750x1060 1330x750x1060  
spacer
Cleaning agent tank (l)  20 20 20  
spacer

ابتدای صفحه

 

Hot water super class

  Hot water high-pressure cleaners HDS 12/18-4 S
HDS 12/18-4 S 
Hot water high-pressure cleaners HDS 13/20-4 S
HDS 13/20-4 S 
Hot water high-pressure cleaners HDS 2000 Super
HDS 2000 Super 
 
       
spacer
Supply voltage (Ph/V/Hz)  3/400/50 3/400/50 3/400/50  
spacer
Flow rate (l/h)  600-1200 650-1300 800-1850  
spacer
Pressure (bar/MPa)  30-180/3-18 30-200/3-20 30-180/3-18  
spacer
Max. temperature (°C)  80-155 80-155 max. 80-max. 98  
spacer
Power rating (kW)  8.4 9.3 2 x 6.7  
spacer
Heating oil consumption, full load (kg/h)  7.7 8.3 12.3  
spacer
Fuel tank (l)  25 25 25  
spacer
Weight (kg)  178 186 280  
spacer
Measures (L x W x H) (mm)  1330x750x1060 1330x750x1060 1500x834x1015  
spacer
Cleaning agent tank (l)  20 20 25  
spacer

ابتدای صفحه

 

With combustion engine

  Hot water high-pressure cleaners HDS 1000 DE
HDS 1000 DE 
Hot water high-pressure cleaners HDS 801 D Cage
HDS 801 D Cage 
 
     
spacer
Pressure (bar/MPa)  40-200/4-20 140/14  
spacer
Flow rate (l/h)  450-900 600  
spacer
Max. temperature (°C)  max. 98-max. 80 max. 80  
spacer
Heating oil consumption, full load (kg/h)  5.6 3.7  
spacer
Engine type   L 100 AE/diesel 15 LD 225/ diesel  
spacer
Engine manufacturer   Yanmar Lombardini  
spacer
Engine performance, net.   - -  
spacer
Engine performance, gross (kW/hp)  7.4/10 3.5/4.8  
spacer
Weight (kg)  185 130  
spacer
Measures (L x W x H) (mm)  1130x750x855 1168x862x767  
spacer

ابتدای صفحه

 

All purpose cleaner

AP 100/50 M

  Hot water high-pressure cleaners HDS 1000 DE
AP 100/50 M
   
spacer
Fresh water tank capacity (l) 100
spacer
Dirty water tank capacity (l) 70
spacer
Max. pressure (bar) max. 50
spacer
Flow rate l/min 5
spacer
Turbine power rating (W) 1800
spacer
Power rating pump (W) 370
spacer
Cable length (m) 15
spacer
Voltage V 230
spacer

ابتدای صفحه

مشاوره آنلاین و تلفنی

پشتیبانی و راهنمایی مشتریان از طریق مرکز ارتباط با مشتریان

ارسال به سراسر کشور

تحویل و نصب از طریق سیستم توزیع در سراسر کشور

خدمات پس از فروش

نصب و راه اندازی ، تعمیر در صورت خرابی

ضمانت اصالت کالا

فروش محصول با گارانتی اصل و معتبر

دفاتر رسمی فروش

دفتر تبریز
041-3442-7241
دفتر تهران
021-6664-8110
شعبه 2 تبریز
041-3281-8740

کارشناسان فروش

شبانی
0914-916-6602
محمدی
0990-509-5494
غلامی
0990-509-5502
زمانی
0936-663-5316
طاهرمنش
0990-509-5505
حسین زاده
0990-509-5498
گفتگوی آنلاین
تماس با من

سبد خرید

سبد خرید شما خالی می باشد

لطفا جهت خرید، محصولی را به سبد خود اضافه نمایید