تجهیزات جانبی کارشر

logo centrum karcher


اتصالات و شیرآلات
Watering range Premium universal hose connector

Premium universal hose connector
Watering range Premium universal hose connector with Aqua Stop.
Premium universal hose connector with Aqua Stop.
Watering range Universal hose connector Plus

Universal hose connector Plus
 
Watering range Universal hose connector Plus with Aqua Stop
Universal hose connector Plus with Aqua Stop
Watering range Universal hose connector

Universal hose connector
Watering range Universal hose connector with Aqua Stop
Universal hose connector with Aqua Stop
 
Watering range Universal hose connector set with tap connector
Universal hose connector set with tap connector
Watering range Universal hose connector set with two-way connector
Universal hose connector set with two-way connector
Watering range Two-way connector

Two-way connector
 
Watering range Three-way connector

Three-way connector
Watering range Universal hose repair connector

Universal hose repair connector
Watering range Tap connector 3/4" thread with 1/2" thread reducer
Tap connector 3/4" thread with 1/2" thread reducer
 
Watering range Tap connector 1" with 3/4" thread reducer
Tap connector 1" with 3/4" thread reducer
Watering range Indoor tap connector

Indoor tap connector
Watering range Two-way connector

Two-way connector
 
Watering range Four-way tap connector
Four-way tap connector
Watering range 1/2" thread connector
1/2" thread connector
Watering range 3/4" thread connector
3/4" thread connector
 
Watering range Washer set
Washer set
Watering range O-ring set
O-ring set
 
Line of brass
Watering range Brass hose connector 1/2" and 5/8"

Brass hose connector 1/2" and 5/8"
Watering range Brass hose connector 3/4"


Brass hose connector 3/4"
Watering range Brass hose connector 1/2" and 5/8" with Aqua Stop
Brass hose connector 1/2" and 5/8" with Aqua Stop
 
Watering range Brass hose connector 3/4" with Aqua Stop
Brass hose connector 3/4" with Aqua Stop
Watering range Two-way brass connector

Two-way brass connector
Watering range Three-way brass connector

Three-way brass connector
 
Watering range Brass tap connector 3/4" thread with 1/2" thread reducer
Brass tap connector 3/4" thread with 1/2" thread reducer
Watering range Brass tap connector 1" thread

Brass tap connector 1" thread
Watering range Brass hose repair connector 1/2", 5/8"

Brass hose repair connector 1/2", 5/8"
 
Watering range Brass hose repair connector 3/4"
Brass hose repair connector 3/4"
Watering range Brass spray nozzle

Brass spray nozzle
 
Sprinklers
Watering range Rotating sprinkler RS 130/3

Rotating sprinkler RS 130/3
Watering range Circular sprinkler RS 120/2

Circular sprinkler RS 120/2
Watering range Pulse, circular and sector sprinkler PS 300
Pulse, circular and sector sprinkler PS 300
 
Watering range Sprinkler CS 90 Spike

Sprinkler CS 90 Spike
Watering range Sprinkler CS 90 Vario

Sprinkler CS 90 Vario
Watering range Multifunction 6 dial sprinkler MS 100
Multifunction 6 dial sprinkler MS 100
 
Watering range Oscillating sprinkler OS 3.220

Oscillating sprinkler OS 3.220
Watering range Oscillating sprinkler OS 5.320 S
Oscillating sprinkler OS 5.320 S
Watering range Oscillating sprinkler OS 5.320 SV
Oscillating sprinkler OS 5.320 SV
 
Hoses & Hose Reels/Trolleys
Watering range PrimoFlex® hose ␍1/2" – 20 m
PrimoFlex® hose ␍1/2" – 20 m
Watering range PrimoFlex® hose ␍1/2" – 50 m
PrimoFlex® hose ␍1/2" – 50 m
Watering range Primo Flex® hose ␍5/8" – 25 m
Primo Flex® hose ␍5/8" – 25 m
 
Watering range PrimoFlex® hose ␍5/8" – 50 m
PrimoFlex® hose ␍5/8" – 50 m
Watering range PrimoFlex® hose ␍3/4" – 25 m
PrimoFlex® hose ␍3/4" – 25 m
Watering range PrimoFlex® hose ␍3/4" – 50 m
PrimoFlex® hose ␍3/4" – 50 m
 
Watering range PrimoFlex® plus hose ␍1/2" – 20 m
PrimoFlex® plus hose ␍1/2" – 20 m
Watering range PrimoFlex® plus hose ␍1/2" – 50 m
PrimoFlex® plus hose ␍1/2" – 50 m
Watering range PrimoFlex® plus hose ␍5/8" – 25 m
PrimoFlex® plus hose ␍5/8" – 25 m
 
Watering range PrimoFlex® plus hose ␍5/8" – 50 m
PrimoFlex® plus hose ␍5/8" – 50 m
Watering range PrimoFlex® plus hose ␍3/4" – 25 m
PrimoFlex® plus hose ␍3/4" – 25 m
Watering range PrimoFlex® plus hose ␍3/4" – 50 m
PrimoFlex® plus hose ␍3/4" – 50 m
 
Watering range PrimoFlex® premium hose ␍1/2" – 20 m
PrimoFlex® premium hose ␍1/2" – 20 m
Watering range PrimoFlex® premium hose ␍1/2" – 50 m
PrimoFlex® premium hose ␍1/2" – 50 m
Watering range PrimoFlex® premium hose ␍5/8" – 25 m
PrimoFlex® premium hose ␍5/8" – 25 m
 
Watering range PrimoFlex® premium hose ␍5/8" – 50 m
PrimoFlex® premium hose ␍5/8" – 50 m
Watering range Kevlar® hose set 1/2" – 20 m

Kevlar® hose set 1/2" – 20 m
Watering range Hose set with hose hanger, 15 m

Hose set with hose hanger, 15 m
 
Watering range Hose set, 20 m

Hose set, 20 m
Watering range Hose Trolley HT 3.420 Kit 1/2"
Hose Trolley HT 3.420 Kit 1/2"
Watering range Hose Trolley HT 3.420 Kit 5/8"
Hose Trolley HT 3.420 Kit 5/8"
 
Watering range Hose Trolley HT 4.520 Kit 1/2"
Hose Trolley HT 4.520 Kit 1/2"
Watering range Hose Trolley HT 4.520 Kit 5/8"
Hose Trolley HT 4.520 Kit 5/8"
Watering range Hose Trolley HT 4.500
Hose Trolley HT 4.500
 
Watering range Premium Hose Reel HR 7.300
Premium Hose Reel HR 7.300
Watering range Premium Hose Reel HR 7.315 Kit 1/2"
Premium Hose Reel HR 7.315 Kit 1/2"
Watering range Premium Hose Reel HR 7.315 Kit 5/8"
Premium Hose Reel HR 7.315 Kit 5/8"
 
Watering range Hose cart HC 50
Hose cart HC 50
Watering range Hose hanger
Hose hanger
Watering range Hose Hanger Plus
Hose Hanger Plus
 
Watering range Premium Hose Hanger with Box

Premium Hose Hanger with Box
Watering range Connector set


Connector set
Watering range Connection Set for high-pressure cleaners

Connection Set for high-pressure cleaners
 
Timer Control Units/Timers
Watering range Water timer WT 120

Water timer WT 120
Watering range Water timer WU 60/2 sun
Water timer WU 60/2 sun
Watering range Water timer WU 60/49
Water timer WU 60/49
 
Watering range Water timer WU 90/72
Water timer WU 90/72
Watering range Rain sensor

Rain sensor
Watering range Watering Unit WT 4.000
Watering Unit WT 4.000
 
Spray Guns/Nozzles
Watering range Premium spray gun

Premium spray gun
Watering range Premium metal spray gun
Premium metal spray gun
Watering range Premium multifunction spray gun
Premium multifunction spray gun
 
Watering range Spray gun Plus

Spray gun Plus
Watering range Multifunction spray gun Plus
Multifunction spray gun Plus
Watering range Spray nozzle

Spray nozzle
 
Watering range Spray gun
Spray gun
Watering range Spray nozzle
Spray nozzle
Watering range Spray nozzle
Spray nozzle
 
Watering range Spray gun set

Spray gun set
Watering range Spray gun set Plus

Spray gun set Plus
Watering range Spray nozzle connector set
Spray nozzle connector set
 
Watering range Premium spray gun connector set
Premium spray gun connector set
Watering range Spray gun connector set
Spray gun connector set
Watering range Spray nozzle set

Spray nozzle set
 
Watering range Premium spray lance
Premium spray lance
Watering range Spray Lance

Spray Lance
Watering range Spray Lance Plus

Spray Lance Plus
 
Watering range Spray nozzle w/ control valve /spray noz
Spray nozzle w/ control valve /spray noz
Watering range Spraying gun

Spraying gun
Watering range Sprayer w/ control valve /spray gun plus

Garden shower
 
 

مشاوره آنلاین و تلفنی

پشتیبانی و راهنمایی مشتریان از طریق مرکز ارتباط با مشتریان

ارسال به سراسر کشور

تحویل و نصب از طریق سیستم توزیع در سراسر کشور

خدمات پس از فروش

نصب و راه اندازی ، تعمیر در صورت خرابی

ضمانت اصالت کالا

فروش محصول با گارانتی اصل و معتبر