راهنمای انتخاب و خرید پمپ آب خانگی

تعداد طبقات تعداد واحد های هر طبقه قدرت پمپ های پیشنهادی
1 1/2 نیم اسب پنتاکس PM45 - نوید موتور NMP45 - دیزلساز DM45 - پنتاکس CM50
2 1 یک اسب پنتاکس PM45 - پنتاکس PM80 - دیزلساز DM45 - پنتاکس CM100
2 2 یک اسب استریم SCM100 - دیزلساز DM80 - نوید موتور NMP80 - پنتاکس PM80
2 3 یک اسب پنتاکس CM100 - دیزلساز DM100 - پنتاکس CM100 - پنتاکس CB100
2 4 یک اسب پنتاکس CM100 - پنتاکس CB100 - دیزلساز DM100
3 1 یک اسب پنتاکس CM100 - دیزلساز DM100 - استریم SCM100 - نوید موتور NMP80
3 2 یک و نیم اسب استریم SCPM160 - پنتاکس CB160 - پنتاکس CM160
3 3 یک و نیم اسب پنتاکس MB160 - نوید موتور NMCB160 - پنتاکس CB160/00 - پنتاکس CM160
3 4 یک و نیم اسب دیزلساز CB-160 - استریم  SCPM200 - نوید موتور NMCB160 - پنتاکس CB160/01
3 5 یک و نیم اسب پنتاکس MB-200 - پنتاکس CB210 - نوید موتور NMCB210
4 1 یک اسب پنتاکس CAM100- پنتاکس PM80 - نوید موتور NMPM80 - الکتروژن KPM100
4 2 یک و نیم اسب پنتاکس CB160 - پنتاکس MB200 نویذ موتور NM-CB160
4 3 دو اسب پنتاکس MB200 - پنتاکس CB210 -نوید موتور NMCB210
4 4 دو اسب پنتاکس CB210/01 - نوید موتور NMCB210
4 5 بوستر پمپ  
5 1 یک و نیم اسب استریم SJET100L - پنتاکس PM-80 - الکتروژن KPM100 - پنتاکس CAM100 نوید موتور NMCAM100
5 2 یک و نیم اسب پنتاکس CB160 - دیزلساز DB160/01 - پنتاکس CAB150
5 3 یک و نیم اسب پنتاکس CB210 - دیزلساز DB210 - پنتاکس CAB200
5 4 بوستر پمپ  
5 5 بوستر پمپ  
6 1 یک و نیم اسب / یک اسب دیزلساز DM80 - پنتاکس PM80 - الکتروژن KPM100 - نوید موتور NMPM80 - دیزلساز DB160
6 2 دو اسب نوید موتور NMCB210 - پنتاکس CB210 -دیزلساز DB210 - پنتاکس CAB200
6 3 دو اسب پنتاکس CB210 - پنتاکس U5-180/6 - نوید موتور NMCB210
7 1 یک و نیم اسب پنتاکس CB160 - نوید موتور CB160 - دیزلساز DB160
7 2 دو اسب پنتاکس CB210 - دیزلساز DB210
7 3 دو اسب پنتاکس CB210/01 - پنتاکس U7300/6 - نوید موتور NMCB210 - پنتاکس CBT300
8 1 یک و نیم اسب پنتاکس PM90 - استریم PH90 - پنتاکس CB160 - دیزلساز DB160
8 2 دو اسب پنتاکس CB200/01 - استریم SJET200 - نوید موتور NMCB210
8 3 بوستر پمپ  
9 1 یک و نیم اسب پنتاکس CB160 -  استریم SJET200
10 1 دو اسب دیزلساز DB-210 - پنتاکس CB210

مشاوره آنلاین و تلفنی

پشتیبانی و راهنمایی مشتریان از طریق مرکز ارتباط با مشتریان

ارسال به سراسر کشور

تحویل و نصب از طریق سیستم توزیع در سراسر کشور

خدمات پس از فروش

نصب و راه اندازی ، تعمیر در صورت خرابی

ضمانت اصالت کالا

فروش محصول با گارانتی اصل و معتبر

دفاتر رسمی فروش

دفتر تبریز
041-3442-7241
دفتر تهران
021-6664-8110
شعبه 2 تبریز
041-3281-8740

کارشناسان فروش

شبانی
0914-916-6602
محمدی
0990-509-5494
غلامی
0990-509-5502
زمانی
0936-663-5316
طاهرمنش
0990-509-5505
گفتگوی آنلاین
تماس با من