لوگوی آبیاران
ژنراتور موتور برق الکتروموتور پمپ آب کمپرسور گیربکس تجهیزات برق صنعتی سایر محصولات

اره موتوری

اره موتور

مشخصات عکس مدل
 • مدل موتور: 1E32F-
 • نوع موتور: تک سیلندر، مجبور هوای سرد، 2 زمانه
 • جابجایی: 22.5cc
 • قدرت امتیاز: 0.65kw / 7500rpm
 • نسبت اختلاط نفت / بنزین 2-چرخه: 1: 25
 • ظرفیت مخزن سوخت: 600ml
 • برش عرض: 560mm
 • G.W / N.W: 7.5 / 6.5kgs
 • تایید CE
 • اندازه کارتن: 106 * 25 * 22cm
 • تعداد / 20 ظرف: 480 عدد
 1 HJ-HT01A
 
 • مدل موتور: 1E32F-
 • نوع موتور: تک سیلندر، مجبور هوای سرد، 2 زمانه
 • جابجایی: 22.5cc
 • قدرت امتیاز: 0.65kw / 7500rpm
 • نسبت اختلاط نفت / بنزین 2-چرخه: 1: 25
 • ظرفیت مخزن سوخت: 600ml
 • برش عرض: 560mm
 • G.W / N.W: 7.5 / 6.5kgs
 • تایید CE
 • اندازه کارتن: 106 * 25 * 24cm
 • تعداد / 20 ظرف: 500عدد
HJ-HT02A
 
 • مدل موتور: 1E32F-
 • نوع موتور: تک سیلندر، مجبور هوای سرد، 2 زمانه
 • جابجایی: 22.5cc
 • قدرت امتیاز: 0.65kw / 7500rpm
 • نسبت اختلاط نفت / بنزین 2-چرخه: 1: 25
 • ظرفیت مخزن سوخت: 600ml
 • برش عرض: 560mm
 • G.W / N.W: 7.5 / 8.5kgs
 • تایید CE
 • اندازه کارتن: 165*11*6cm+34*31*43cm
 • تعداد / 20 ظرف: 500عدد
HJ-BHT260
 
 • مدل موتور: 1E40F-
 • نوع موتور: تک سیلندر، مجبور هوای سرد، 2 زمانه
 • جابجایی: 42.7cc
 • قدرت امتیاز: 1.25kw / 7500rpm
 • نسبت اختلاط نفت / بنزین 2-چرخه: 1: 25
 • ظرفیت مخزن سوخت: 600ml
 • برش عرض: 560mm
 • G.W / N.W: 9.5 / 10.5kgs
 • تایید CE
 • اندازه کارتن: 195*11*11cm+33*30*25cm
 • تعداد / 20 ظرف: 570عدد
HJ-PT430
 
 • نوع موتور: تک سیلندر، مجبور هوای سرد، 2 زمانه
 • جابجایی: 25cc
 • قدرت امتیاز: 0.9kw / 7500rpm
 • نسبت اختلاط نفت / بنزین 2-چرخه: 1: 25
 • ظرفیت مخزن سوخت: 600ml
 • برش عرض: 560mm
 • G.W / N.W: 7.5 / 6.5kgs
 • تایید CE
 • اندازه کارتن: 41*24*25cm
 • تعداد / 20 ظرف: 1140عدد
HJ-CS2500
 
 • نوع موتور: تک سیلندر، مجبور هوای سرد، 2 زمانه
 • جابجایی: 38cc
 • قدرت امتیاز: 1.2kw / 7500rpm
 • نسبت اختلاط نفت / بنزین 2-چرخه: 1: 25
 • ظرفیت مخزن سوخت: 310ml
 • ظرفیت مخزن روغن: 210mm
 • تایید CE
 • اندازه کارتن: 45*26*29cm
 • تعداد / 20 ظرف: 820عدد
HJ-CS3800
 
 • نوع موتور: تک سیلندر، مجبور هوای سرد، 2 زمانه
 • جابجایی: 45cc
 • قدرت امتیاز: 1.7kw / 7000rpm
 • نسبت اختلاط نفت / بنزین 2-چرخه: 1: 25
 • ظرفیت مخزن سوخت: 550ml
 • ظرفیت مخزن روغن: 260mm
 • تایید CE
 • اندازه کارتن: 45*26*29cm
 • تعداد / 20 ظرف: 820 عدد
HJ-CS4500
 
 • نوع موتور: تک سیلندر، مجبور هوای سرد، 2 زمانه
 • جابجایی: 46cc
 • قدرت امتیاز: 1.8kw / 7000rpm
 • نسبت اختلاط نفت / بنزین 2-چرخه: 1: 25
 • ظرفیت مخزن سوخت: 550ml
 • ظرفیت مخزن روغن: 260mm
 • تایید CE
 • اندازه کارتن: 45*26*29cm
 • تعداد / 20 ظرف: 820 عدد
HJ-CS4600
 
 • مدل موتور: 1E32F-
 • نوع موتور: تک سیلندر، مجبور هوای سرد، 2 زمانه
 • جابجایی: 52cc
 • قدرت امتیاز: 2.2kw / 7000rpm
 • نسبت اختلاط نفت / بنزین 2-چرخه: 1: 25
 • ظرفیت مخزن سوخت: 550ml
 • ظرفیت مخزن روغن: 260mm
 • تایید CE
 • اندازه کارتن: 45*26*29cm
 • تعداد / 20 ظرف: 820 عدد
HJ-CS5200
 
 • نوع موتور: تک سیلندر، مجبور هوای سرد، 2 زمانه
 • جابجایی: 56cc
 • قدرت امتیاز: 2.3kw / 7000rpm
 • نسبت اختلاط نفت / بنزین 2-چرخه: 1: 25
 • ظرفیت مخزن سوخت: 550ml
 • ظرفیت مخزن روغن: 260mm
 • تایید CE
 • اندازه کارتن: 45*26*29cm
 • تعداد / 20 ظرف: 820 عدد
HJ-CS5600
 
 • نوع موتور: تک سیلندر، مجبور هوای سرد، 2 زمانه
 • جابجایی: 58cc
 • قدرت امتیاز: 2.4kw / 7000rpm
 • نسبت اختلاط نفت / بنزین 2-چرخه: 1: 25
 • ظرفیت مخزن سوخت: 550ml
 • ظرفیت مخزن روغن: 260mm
 • تایید CE
 • اندازه کارتن: 45*26*29cm
 • تعداد / 20 ظرف: 820 عدد
HJ-CS5800
 
 • مدل موتور: 1E32F-
 • نوع موتور: تک سیلندر، مجبور هوای سرد، 2 زمانه
 • جابجایی: 62cc
 • قدرت امتیاز: 2.6kw / 7000rpm
 • نسبت اختلاط نفت / بنزین 2-چرخه: 1: 25
 • ظرفیت مخزن سوخت: 550ml
 • ظرفیت مخزن روغن: 260mm
 • تایید CE
 • اندازه کارتن: 48*29*30cm
 • تعداد / 20 ظرف: 660 عدد
HJ-CS6200
 
 • نوع موتور: تک سیلندر، مجبور هوای سرد، 2 زمانه
 • جابجایی: 72cc
 • قدرت امتیاز: 3.6kw / 7000rpm
 • نسبت اختلاط نفت / بنزین 2-چرخه: 1: 25
 • ظرفیت مخزن سوخت: 680ml
 • ظرفیت مخزن روغن: 560mm
 • تایید CE
 • اندازه کارتن: 45*26*30cm
 • تعداد / 20 ظرف: 790عدد
HJ-CS381
 
 • نوع موتور: تک سیلندر، مجبور هوای سرد، 2 زمانه
 • جابجایی: 105cc
 • قدرت امتیاز: 4.8kw / 7000rpm
 • نسبت اختلاط نفت / بنزین 2-چرخه: 1: 25
 • ظرفیت مخزن سوخت: 600ml
 • ظرفیت مخزن روغن: 530mm
 • تایید CE
 • اندازه کارتن: 56*37*37cm
 • تعداد / 20 ظرف: 370عدد
HJ-CS070

 

لیست قیمت اره موتوری

قیمت اره موتوری

محصولات اشتیل آلمان

مشخصات نام محصول مدل
شمشاد زن موتوری 75 سانت اشتیل آلمان STIHL HS-81R75
اره موتوری 35 سانت اشتیل آلمان STIHL MS170
اره موتوری35 سانت اشتیل آلمان STIHL MS180
اره موتوری 40 سانت اشتیل آلمان STIHL MS210-40
اره موتوری 45 سانت اشتیل آلمان STIHL MS250-40
اره موتوری 50 سانت اشتیل آلمان STIHL MS290-50
اره موتوری 63 سانت اشتیل آلمان STIHL MS381-63

 

محصولات MAAK

قیمت اره موتوری

مشخصات نام محصول مدل
اره موتوری 45 سانت با زنجیر ارگون و کاربراتور والبرو ژاپن طرح هاسکوارنا 42CC MAAK WMH 4200 WO
اره موتوری 35 سانت با زنجیر ارگون و کاربراتور والبرو ژاپن طرح اشتیل 32CC MAAK WMS 3200 WO

 

علف تراش

وزن
(kg)
حجم موتور
(cc)
توان
(HP)
مدل
8.5 42.7 1.7 HJ-CG430
8.5 51.7 2 HJ-CG520
8.8 40.2 1.98 HJ-CG411A
10.5 51.7 2 HJ-CG520A
10.8 41.7 1.7 HJ-BG430
10.8 51.7 2 HJ-BG520
10.8 42.5 2 HJ-BG415
11.5 42.7 1.7 HJ-BG430B
13.5 42.7 1.7 HJ-MPT430

 

استعلام قیمت، ثبت سفارش و درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید
در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
هولدینگ آبیاران پویان آذر

بزرگترین وارد کننده انواع کالاهای صنعتی با برترین و بالاترین کیفیت های شناخته شده بین المللی برای استفاده های متنوع از منابع معتبر مختلف داخل و خارج از کشور. شرکت آبیاران پویان آذر، از یک پیشینه فعالیتی پنجاه ساله برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت دراز فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد

تماس با واحد فروش
واتس آپ